اتصال برقرار شد

حیوانات مزرعه در مشهد روی دیوار

غازها فقط ۹۵۰ هزار

۹۵۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در محله پنج تن
غازها فقط ۹۵۰ هزار

جوجه اردک

۲۲۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در پنج تن آل عبا
جوجه اردک

خروس کوشین زیبا

۱۷۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در فرامرز عباسی
خروس کوشین زیبا

خروس سیاه و اردک نر

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در طرق
خروس سیاه و اردک نر

قوغاز

۸۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در امیریه
قوغاز

دو عدد مرغ لاری

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در محله سرافرازان
دو عدد مرغ لاری

بلدرچین تخم گذار

۴۵,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در سیدی
بلدرچین تخم گذار

خروسی خارجی نژاددار

۱۱۱,۱۱۱ تومان
فوری در رسالت
خروسی خارجی نژاددار

گوسفندمزرعه دام زنده باپلاک سلامت

۷۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در سپاد
گوسفندمزرعه دام زنده باپلاک سلامت

بره

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در خواجه ربیع
بره

خروس

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در وکیل‌آباد
خروس

۵عدد لاری اصیل

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در آیت الله عبادی
۵عدد لاری اصیل

جوجه ومرغ لاری

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در سیدی
جوجه ومرغ لاری

مرغ لاری

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در شهید قربانی
مرغ لاری

بزغاله

۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در رسالت
بزغاله

مرغ و خروس برهما لایت

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در شهرک شهید رجایی
مرغ و خروس برهما لایت

۳عدد اردک بازیگوش

۳۵۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در ایثار
۳عدد اردک بازیگوش

گوسفند خونی

۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در ابوطالب

یک عدد خروس لاری یک ساله با ضمانت سالم بودن

۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در رسالت
یک عدد خروس لاری یک ساله با ضمانت سالم بودن

خروس سفید

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در طبرسی شمالی
خروس سفید

جوجه خروس لاری طوسی

۴۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در امام خمینی
جوجه خروس لاری طوسی

خروس مرندی

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در بلوار توس
خروس مرندی

حر.اج ً گوسّّفند ّ ّ ۰زنده فقط وفقط تا پایا.ن هفته

۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در سپاد
حر.اج ً گوسّّفند ّ ّ ۰زنده فقط وفقط تا پایا.ن هفته

بوقلمون فریمان

۷۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در آبکوه
بوقلمون فریمان
بعدی