حیوانات مزرعه در مشهد روی دیوار

نرینه میش*گوسفند زنده*تعاونی/ ویژ۰محرّم در جه۱

۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کشاورز
نرینه میش*گوسفند زنده*تعاونی/ ویژ۰محرّم  در جه۱
پله

گوسفند زنده محرم عاشورا تاسوعا

۱۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کشاورز
گوسفند زنده محرم عاشورا تاسوعا
پله

گوسفند زنده بره ارسال با قصاب و ترازو شبانه روزی

۲۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کشاورز
گوسفند زنده بره ارسال با قصاب و ترازو شبانه روزی

*ویژه محرم*بضمانت بازدهی گوشت گوسفند+زنده %تعاونی

۳۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کشاورز
*ویژه محرم*بضمانت بازدهی گوشت گوسفند+زنده %تعاونی

گوسفند شیشک و قوچ بره نروماده

۳۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر احمدآباد
گوسفند شیشک و قوچ بره نروماده

گوسفند زنده با بازدهی گوشت نصفه

۳۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کشاورز
گوسفند زنده با بازدهی گوشت نصفه

*عقیقه نذرقربانی*فقط بمدت10روز %گوسفند+زنده تعاونی

۳۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کشاورز
*عقیقه نذرقربانی*فقط بمدت10روز %گوسفند+زنده تعاونی

جوجه گلپایگانی وگوشتی و رنگه

۲۴,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
جوجه گلپایگانی وگوشتی و رنگه

جوجه مرغ،خروس گلپایگانی+جهادی

۸۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر محله پنج تن
جوجه مرغ،خروس گلپایگانی+جهادی

قوچ پلنگی

۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در آزادشهر
قوچ پلنگی

خریدگوسفند ایام محرمی نذورات خیریه هئیت وحسینیه ها

۹۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر بلوار توس
خریدگوسفند ایام محرمی نذورات خیریه هئیت وحسینیه ها

35 راس میش جوان 2 دندان و 4 دندان آبستن فروشی

۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نیم ساعت پیش در ابوذر
35 راس میش جوان 2 دندان و 4 دندان آبستن فروشی

(بره نرینه گوسفند/زنده طرح تعاونی) هرکارت ملی یکی

۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در کشاورز
(بره نرینه گوسفند/زنده طرح تعاونی) هرکارت ملی یکی

بارکددار بهداشتی سیاه سفید گوسفند زنده چاق

۶۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کشاورز
بارکددار بهداشتی سیاه سفید گوسفند زنده چاق

فروش بره با هر توان مالی

۱۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر بلوار توس
فروش بره با هر توان مالی

فقط ویژ۰ محرم*گوسفند+زنده*تعاونی*باقصاب ماهر عقیقه

۳۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کشاورز
فقط ویژ۰ محرم*گوسفند+زنده*تعاونی*باقصاب ماهر عقیقه

بره ماده یک ساله کاوور

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در اروند

جوجه لاری اصل

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در تربت حیدریه
جوجه لاری اصل

بلدرچین کوهی

۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در حرم مطهر
بلدرچین کوهی

گوسفند زنده ایام سوگواری

۲۷۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر ایثارگران
گوسفند زنده ایام سوگواری

««گوسفند زنده تعاونی و بره قصابی عقیقه، مصرفی »

۱۸۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کشاورز
««گوسفند زنده تعاونی و بره قصابی عقیقه، مصرفی »

قوچ چال

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در آبکوه
قوچ چال

جوجه بوقلمون 35روزه درشت

۲۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک شهید رجایی
جوجه بوقلمون 35روزه درشت

جوجه برهما لایت و ابریشمی

۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر وکیل‌آباد
جوجه برهما لایت و ابریشمی