پیش فروش و پیش خرید خانه و املاک در مشهد

اپارتمان طبقه سوم رو پیلوت به همراه هوایی پشت بام
۳ هفته پیش در طبرسی شمالی
اپارتمان طبقه سوم رو پیلوت به همراه هوایی پشت بام
آپارتمان 125متری فول
۳ هفته پیش در طبرسی شمالی
آپارتمان ۱۰۰متر بدون اتاق
۳ هفته پیش در طبرسی شمالی
آپارتمان ۱۰۰متر بدون اتاق
هوایی حاشیه نیک خلق یک
۳ هفته پیش در طبرسی شمالی
۸۵متری حاشیه خیابان ۳۵متری نظام دوست
مشاور املاک در طبرسی شمالی
۸۵متری حاشیه خیابان ۳۵متری نظام دوست
سه و نیم طبقه اسکلت با مجوز
۳ هفته پیش در طبرسی شمالی
سه و نیم طبقه اسکلت با مجوز
هوایی103متر
۳ هفته پیش در طبرسی شمالی
هوایی103متر
اپارتمان 75متر طبرسی شمالی
۳ هفته پیش در طبرسی شمالی
اپارتمان 75متر طبرسی شمالی
هوایی ۳ روی پیلوت
۳ هفته پیش در طبرسی شمالی
هوایی ۳ روی پیلوت
101متر زمین نیمه اسکلت شده مکان
۴ هفته پیش در طبرسی شمالی
101متر زمین نیمه اسکلت شده مکان
آپارتمان سفت کاری ،خاک گچ شده ،نما کاری شده
۴ هفته پیش در طبرسی شمالی
آپارتمان سفت کاری ،خاک گچ شده ،نما کاری شده
پیش فروش اپارتمان
آژانس املاک در طبرسی شمالی
پیش فروش اپارتمان
6000سهم ابنیه شرکت پدیده شاندیز بفروش می‌رسد
۴ هفته پیش در طبرسی شمالی
آپارتمان ۱۲۰ متر پیش فروش طبقه ۳+ با اسانسور و
۴ هفته پیش در طبرسی شمالی
آپارتمان ۱۲۰ متر پیش فروش  طبقه ۳+ با اسانسور و
113متر زمین طبرسی22 با مجوزشهرداری چهارطبقه380متر
۴ هفته پیش در طبرسی شمالی
قبلیبعدی