پیش فروش و پیش خرید خانه و املاک در مشهد

دندانپزشکان حاشیه 130 متر صفر
۲ هفته پیش در وکیل‌آباد
190مترصفر تکواحدی قابل معاوضه
آژانس املاک در وکیل‌آباد
آپارتمان پیش فروش
۲ هفته پیش در وکیل‌آباد
پیش فروش آپارتمان ۱۰۰ متری دهنو اول جاده شاندیز
آژانس املاک در وکیل‌آباد
پیش فروش آپارتمان ۱۰۰ متری دهنو اول جاده شاندیز
پیش فروش کاری مجلل و فاخر معاد۱۷ شمالی ۱۷۰مترطبقه۶
آژانس املاک در وکیل‌آباد
پیش فروش کاری مجلل و فاخر معاد۱۷ شمالی ۱۷۰مترطبقه۶
پیش فروش آپارتمان ۴۵ روز تحویل ابتدای جاده شاندیز
آژانس املاک در وکیل‌آباد
پیش فروش آپارتمان ۴۵ روز تحویل ابتدای جاده شاندیز
165متر/جنوبی/اول قاسمی
۳ هفته پیش در وکیل‌آباد
165متر/جنوبی/اول قاسمی
زمین کاهو
۳ هفته پیش در وکیل‌آباد
زمین کاهو
۱۸۵ متر برج/حاشیه وکیل اباد/
آژانس املاک در وکیل‌آباد
پیش فروش آپارتمان اول جاده شاندیز
آژانس املاک در وکیل‌آباد
پیش فروش آپارتمان  اول جاده شاندیز
پیش فروش/140متر/آخر وکیل اباد/معاوضه
مشاور املاک در وکیل‌آباد
پیش فروش/140متر/آخر وکیل اباد/معاوضه
پیش فروش آپارتمان طبقه سوم اول جاده شاندیز
آژانس املاک در وکیل‌آباد
پیش فروش آپارتمان طبقه سوم اول جاده شاندیز
پیش فروش آپارتمان تحویل دوماهه اول جاده شاندیز
آژانس املاک در وکیل‌آباد
میرزاکوچک خان167مترقبل فرهنگ
آژانس املاک در وکیل‌آباد
میرزاکوچک خان167مترقبل فرهنگ
پیش فروش آپارتمان ابتدای جاده شاندیز
آژانس املاک در وکیل‌آباد
پیش فروش آپارتمان  ابتدای جاده شاندیز
قبلیبعدی