انواع خدمات املاک در مشهد

آپارتمان پیش فروش*فرامرزعباسی*ویوپارک/
آژانس املاک در فرامرز عباسی
آپارتمان پیش فروش*فرامرزعباسی*ویوپارک/
250 متر فرامرزعباسی مشارکت
مشاور املاک در فرامرز عباسی
پیش فروش واحد های استان قدس خیابان مهدی
مشاور املاک در فرامرز عباسی
پیش فروش ۱۵۳ متری
۶ روز پیش در فرامرز عباسی
پیش فروش ۱۵۳ متری
مشارکت در ساخت
مشاور املاک در فرامرز عباسی
مشارکت در ساخت
اویل فرامرز.زوج
آژانس املاک در فرامرز عباسی
معاوضه با واحد صفر یا کوچکتر
آژانس املاک در فرامرز عباسی
فرامرز ۱۵۰متر سه خواب صفر
هفتهٔ پیش در فرامرز عباسی
فرامرز ۱۵۰متر سه خواب صفر
-مشارکت در ساخت فرامرز عباسی -
هفتهٔ پیش در فرامرز عباسی
آپارتمان ۸۶ متری شهر جدید بینالود
هفتهٔ پیش در فرامرز عباسی
آپارتمان ۸۶ متری شهر جدید بینالود
آپارتمان ۱۷۵متری.اوایل فرامرزعباسی
آژانس املاک در فرامرز عباسی
آپارتمان ۱۷۵متری.اوایل فرامرزعباسی
112متر جنوبی%مهدی/توکلی تحویل خرداد 1401
آژانس املاک در فرامرز عباسی
112متر جنوبی%مهدی/توکلی  تحویل خرداد 1401
185متر ثمانه پیش فروش یک ماه دیگه تحویل 3خواب
مشاور املاک در فرامرز عباسی
185متر ثمانه پیش فروش یک ماه دیگه تحویل 3خواب
مشارکت در ساخت
۲ هفته پیش در فرامرز عباسی
آپارتمان۲۳۰متری
۲ هفته پیش در فرامرز عباسی
سهام پدیده آبنیه
۳ هفته پیش در فرامرز عباسی
اپارتمان ۱۶۵ متر ۳خواب
۳ هفته پیش در فرامرز عباسی
آپارتمان ۱۸۰ متری جنوبی اوایل فرامرز
آژانس املاک در فرامرز عباسی
آپارتمان ۱۸۰ متری جنوبی اوایل فرامرز
اوایل فرامرز.پیش فروش
آژانس املاک در فرامرز عباسی
مشارکت در ساخت
۴ هفته پیش در فرامرز عباسی
سهام ابنیه شاندیز
۴ هفته پیش در فرامرز عباسی
بعدی