انواع خدمات املاک در مشهد

مشارکت ۵۰۰ متری با ۲۳۰۰ متر پروانه تسویه شده
آژانس املاک در رضاشهر
مشارکت ۵۰۰ متری با ۲۳۰۰ متر پروانه تسویه شده
رضاشهر 180متر درحال ساخت فول امکانات
آژانس املاک در رضاشهر
اپارتمان۹۵ متر خاقانی
پریروز در رضاشهر
مشارکت ۸سقف حاشیه کوچه۲۰متری
آژانس املاک در رضاشهر
مشارکت ۵۱۰ متر دونبش با پروانه
پریروز در رضاشهر
مشارکت ۵۱۰ متر دونبش با پروانه
پیش فروش آپارتمان
پریروز در رضاشهر
پیش فروش آپارتمان
امتیاز اپارتمان در برجهای دوقلوی افتاب نماز ۲۷
۳ روز پیش در رضاشهر
125 متر پیروزی. فرخی
۴ روز پیش در رضاشهر
125 متر پیروزی. فرخی
مغازه 130 متری تجاری حاشیه رضا شهر
۴ روز پیش در رضاشهر
رضاشهر دوممر
آژانس املاک در رضاشهر
رضاشهر دوممر
510 متر رضاشهر رضوی مشارکت
مشاور املاک در رضاشهر
آپارتمان 138 متر دو نبش رضاشهر
۵ روز پیش در رضاشهر
خواهان ملک جهت مشارکت سازنده رزومه دار رضاشهر
۶ روز پیش در رضاشهر
اپارتمان ۱۱۷ متری برج افتاب نماز ۲۷
۶ روز پیش در رضاشهر
*95متر پیش فروش صفر ویو ابدی فول*
آژانس املاک در رضاشهر
آپارتمان پیش فروش تحویل ۱۴۰۳ سه خوابه ۱۲۷ متر
هفتهٔ پیش در رضاشهر
مشارکت ۵۰۰متری رضاشهر بدون ورودی ۵۰/۵۰
آژانس املاک در رضاشهر
520 متر مشارکت در ساخت یا سرمایه
هفتهٔ پیش در رضاشهر
۱۴۳متر ابتدای رودکی صفر فول
آژانس املاک در رضاشهر
۱۴۳متر ابتدای رودکی صفر فول
سازه قوی افتابگیر شمالی جنوبی
آژانس املاک در رضاشهر
سازه قوی افتابگیر شمالی جنوبی
180 متر عرض 9 مرحله سفیدکاری
هفتهٔ پیش در رضاشهر
خواهان مشارکت در منطقه ۹ و ۱۱
هفتهٔ پیش در رضاشهر
آپارتمان ۱۳۰ متری رضاشهر صفر
مشاور املاک در رضاشهر
آپارتمان ۱۳۰ متری رضاشهر صفر
رضاشهر/پیش فروش آپارتمان 138متری/
آژانس املاک در رضاشهر
رضاشهر/پیش فروش آپارتمان 138متری/
بعدی