انواع خدمات املاک در مشهد

155متر صفر-پیروزی ۱۷-فروش
هفتهٔ پیش در رضاشهر
155متر صفر-پیروزی ۱۷-فروش
تهاتر معاوضه 100متر داخل برج با خودرو مسکونی تجاری
۲ هفته پیش در رضاشهر
تهاتر معاوضه 100متر داخل برج با خودرو مسکونی تجاری
پیمان مدیریت در ساخت
مشاور املاک در رضاشهر
فروش آپارتمان در بلوار نماز منطقه
۲ هفته پیش در رضاشهر
خواهان ویلایی ۵۰۰متر به بالا جهت مشارکت رضاشهر
آژانس املاک در رضاشهر
اپارتمان بلوار رضوی صفر 1401
آژانس املاک در رضاشهر
آپارتمان 120متری
۲ هفته پیش در رضاشهر
شریک جهت ساخت مجموعه پذیرایی با مجوز وپروانه
۲ هفته پیش در رضاشهر
500 متری شمالی با پروانه تصفیه شده
۳ هفته پیش در رضاشهر
500 متری شمالی با پروانه تصفیه شده
اپارتمان ۱۷۵متری در حال ساخت
آژانس املاک در رضاشهر
آپارتمان ۱۸۵متری
۳ هفته پیش در رضاشهر
پیش فروش رضوی ۳ نبش
۳ هفته پیش در رضاشهر
پیش فروش رضوی ۳ نبش
آپارتمان ۱۳۰متری رضاشهر / خاقانی
آژانس املاک در رضاشهر
آپارتمان ۱۳۰متری رضاشهر / خاقانی
مشارکت در ساخت
۳ هفته پیش در رضاشهر
۲۱۰متر زکریا کار متفاوت
۳ هفته پیش در رضاشهر
۲۱۰متر زکریا کار متفاوت
۳ هفته پیش در رضاشهر
خواهان مشارکت در ساخت
۴ هفته پیش در رضاشهر
510 متر*رضوی* هشت سقف پروانه *جنوبی
۴ هفته پیش در رضاشهر
آپارتمان ۳ خوابه
۴ هفته پیش در رضاشهر
فروش واحد
۴ هفته پیش در رضاشهر
فروش واحد
قبلیبعدی