انواع خدمات املاک در مشهد

270 متر،صفر،با ۹۰ متر حیاط اختصاصی
۷ ساعت پیش در صیاد شیرازی
270 متر،صفر،با ۹۰ متر حیاط اختصاصی
شن و ماسه
۸ ساعت پیش در صیاد شیرازی
۱۵۰متر خوش نقشه
۱۳ ساعت پیش در صیاد شیرازی
۱۵۰متر خوش نقشه
پیش فروش آپارتمان حاشیه حافظ 150 متری
دیروز در صیاد شیرازی
آپارتمان 150متر *فول امکانات * اواسط صیاد
آژانس املاک در صیاد شیرازی
آپارتمان 150متر *فول امکانات *  اواسط صیاد
آپارتمان 150 متر * فول امکانات صفر* اول صیاد صارمی
آژانس املاک در صیاد شیرازی
آپارتمان 150 متر * فول امکانات صفر* اول صیاد صارمی
اپارتمان125متری صیاد پیش فروش معاضه با خودرو
دیروز در صیاد شیرازی
اپارتمان125متری صیاد پیش فروش معاضه با خودرو
آپارتمان ۱۵۰ متر *فول امکانات* اواسط صیاد
آژانس املاک در صیاد شیرازی
آپارتمان ۱۵۰ متر *فول امکانات* اواسط صیاد
مشارکت در ساخت در منطقه ۹و۱۱و۱
آژانس املاک در صیاد شیرازی
مشارکت در ساخت در منطقه ۹و۱۱و۱
پیش فروش آپارتمان در صیاد شیرازی ۱۵۰ متر مربع
۳ روز پیش در صیاد شیرازی
پیش فروش آپارتمان صیاد23
۵ روز پیش در صیاد شیرازی
125متری/متریال روز/مرحله نصبیجات
۵ روز پیش در صیاد شیرازی
125متری/متریال روز/مرحله نصبیجات
باغ ویلا شاهنامه فروشی قابل معاوضه
۵ روز پیش در صیاد شیرازی
۲۲۰ متری صفر
۵ روز پیش در صیاد شیرازی
زمین حاشیه صیاد بعد از ۴راه
آژانس املاک در صیاد شیرازی
220متر/10درصدساخت/فنداسیون/صارمی/قبل پیروزی
آژانس املاک در صیاد شیرازی
220متر/10درصدساخت/فنداسیون/صارمی/قبل پیروزی
صیادشیرازی/آپارتمان ۱۴۰متری/صفر/معاوضه با باغ
آژانس املاک در صیاد شیرازی
صیادشیرازی/آپارتمان ۱۴۰متری/صفر/معاوضه با باغ
امتیاز پروانه ساخنمان تهاتر با ٢٨درصد
هفتهٔ پیش در صیاد شیرازی
مشارک در ساخت صیاد با پروانه
آژانس املاک در صیاد شیرازی
۱۶۰متر/تک واحدی/ نزدیک به مترو
مشاور املاک در صیاد شیرازی
۱۶۰متر/تک واحدی/ نزدیک به مترو
مشارکت در ساخت در منطقه ۱۱و ۹
هفتهٔ پیش در صیاد شیرازی
مشارکت در ساخت در منطقه ۱۱و ۹
۱۰۰ متری صفر فول شش دانگ
هفتهٔ پیش در صیاد شیرازی
مشارکت درساخت زمین 600متری دونبش
آژانس املاک در صیاد شیرازی
مشارکت در ساخت
آژانس املاک در صیاد شیرازی
بعدی