رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در گاز مشهد

70 متر عبادی 93
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۷ ساعت پیش در گاز
70 متر عبادی 93
رهن کامل صفر ۷۵متری
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۷ ساعت پیش در گاز
اپارتمان، 120 متر، حاشیه گاز
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گاز
اپارتمان، 120 متر، حاشیه گاز
100 متر، طبقه همکف،حسینیه شمالی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گاز
100 متر، طبقه همکف،حسینیه شمالی
اپارتمان نوساز ،75متر،دوخواب
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در گاز
اپارتمان نوساز ،75متر،دوخواب
آپارتمان حاشیه گاز ۱۲۰ متر
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در گاز
آپارتمان همکف دوخوابه ۸۵ متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در گاز
آپارتمان مخصوص زوج
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در گاز
آپارتمان مخصوص زوج
اپارتمان، 100 متر، فاطمیه
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گاز
اپارتمان، 100 متر، فاطمیه
یک طبقه ۷۵ راه جدا
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در گاز
یک طبقه ۷۵ راه جدا
اپارتمان ۶۰ متر تمیز
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در گاز
اپرتمان ۵۰ متری ۱ خواب
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در گاز
اپرتمان ۵۰ متری ۱ خواب
آپارتمان ۱۲۰متری ۲خواب
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در گاز
آپارتمان ۱۲۰متری ۲خواب
آپارتمان 75 متر خیابان گاز
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در گاز
آپارتمان ۱۳۰ متری صفر دو خوابه
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در گاز
آپارتمان ۱۳۰ متری صفر دو خوابه
دو طبقه ۷۵ متری ۱ خواب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در گاز
دو طبقه ۷۵ متری ۱ خواب
اپرتمان ۵۰ متری ۱ خواب
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در گاز
اپرتمان ۵۰ متری ۱ خواب
اپرتمان ۶۰ متری ۱ خواب
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در گاز
آپارتمان 110 متری قابل تبدیل
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در گاز
آپارتمان 110 متری قابل تبدیل
مسلم شمالی۱رهن کامل۷۵متری و۶۵متری
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در گاز
مسلم شمالی۱رهن کامل۷۵متری و۶۵متری
آپارتمان 120متر دوخوابه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در گاز
آپارتمان 120متر دوخوابه
آپارتمان دوطرف نورگیر بسیارتمیز
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گاز
آپارتمان دوطرف نورگیر بسیارتمیز
آپارتمان همکف گاز مسلم ۱۰۰ رهن
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در گاز
آپارتمان همکف گاز مسلم ۱۰۰ رهن
اپارتمان ۷۵ متری یک خوابه
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گاز
بعدی