رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در قاسم‌آباد (شهرک غرب) مشهد

اپارتمان ۹۰ متری
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
80 متری دربست/همکف/حیات اختصاصی
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
80 متری دربست/همکف/حیات اختصاصی
آپارتمان، ۱۰۵متری،دوخوابه ،بازسازی شده
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
متقاضی ۸۰ متر به بالا تمیز
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
متقاضی ۸۰ متر به بالا تمیز
آپارتمان90متری همکف باحیاط اختصاصی
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
آپارتمان شیک 2 خوابه در فلاحی 8
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
آپارتمان-160متری-شاهد
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
آپارتمان شیک و مخصوص سخت پسندها
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
آپارتمان شیک و مخصوص سخت پسندها
110 متری صفر شیک مناسب زوج فول م
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
110 متری صفر شیک مناسب زوج فول م
* * آپارتمان 80متری دوخواب * *
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۹ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
* * آپارتمان 80متری دوخواب * *
* * آپارتمان 75 متری دوخواب * *
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
* * آپارتمان 75 متری دوخواب * *
اپارتمان ۱۰۵متر شیک باقرارداد ۲ساله بلوار شاهد
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۰ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
اپارتمان ۱۰۵متر شیک باقرارداد ۲ساله بلوار شاهد
105متر/2خواب/شاهد/قولنامه3ساله بدون افزایش
ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
105متر/2خواب/شاهد/قولنامه3ساله بدون افزایش
رهن کامل ۱۳۲متری فلاحی ۲۱
ودیعه: ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
آپارتمان130متری/چهاراه حسابی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۱ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
آپارتمان 125متری/اول اندیشه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
۹۰ متر اپارتمان اول حسابی شمالی
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
آپارتمان85متری/فول/میعاد
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۱ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
۱۱۰متری شیک فول امکانات «مجیدیه۳۳»
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
۱۱۰متری شیک فول امکانات «مجیدیه۳۳»
اپارتمان ۷۲متری خوش نقشه
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
اپارتمان ۷۲متری خوش نقشه
آپارتمان130متری/20متر تراس/اندیشه9
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
آپارتمان130متری/20متر تراس/اندیشه9
آپارتمان110متر(حجاب)
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
آپارتمان 120 متر دو خوابه اندیشه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
آپارتمان ۱۰۵ متری صفر با آسانسور
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۱ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
بعدی