اتصال برقرار شد

رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در حجت مشهد

اپارتمان ۱۲۰ متری طبقه ۳ توس ۴۱ درودی ۱۹

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور سعید برازنده نیک در حجت
اپارتمان ۱۲۰ متری طبقه ۳ توس ۴۱ درودی ۱۹
۷

آپارتمان 70متری

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در حجت
آپارتمان 70متری
۶

آپارتمان ۵۰مترطبقه دوم

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
دیروز در حجت
آپارتمان ۵۰مترطبقه دوم
۱۱

50متر/طبقه همکف/توس41/درودی28

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور ابوالفضل عسگری در حجت

آپارتمان 60متر یک خواب

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در حجت

آپارتمان ۸۵ متر یک خوابه .توس ۴۱

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در حجت
آپارتمان ۸۵ متر یک خوابه .توس ۴۱
۳

آپارتمان ۱۰۵ متری دو خوابه

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر حجت
آپارتمان ۱۰۵ متری دو خوابه
۱۱

آپارتمان ۸۵متر دو خوابه در حاشیه خیابان اصلی

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
۳ روز پیش در حجت
آپارتمان ۸۵متر دو خوابه در حاشیه خیابان اصلی
۶

50متر1خواب همکف توس41

ودیعه: ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: توافقی
۳ روز پیش در حجت

آپارتمان صفر 107 متری توس 39 /41درودی 7

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور شیرمحمدی در حجت
آپارتمان صفر 107 متری توس 39 /41درودی 7
۴

آپارتمان ۸۵متری کشاورز ۷

ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در حجت

آپارتمان 105متری 2خوبه خوش نقشه

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در حجت
آپارتمان 105متری 2خوبه خوش نقشه
۱

واحد90متری/میدان معراج توس41/باپارکینگ وآسانسور

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
نردبان شدهمشاور ابوالفضل عسگری در حجت
واحد90متری/میدان معراج توس41/باپارکینگ وآسانسور
۶

آپارتمان 130متری نوساز شیک توس 41 درودی

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور شیرمحمدی در حجت
آپارتمان 130متری نوساز شیک توس 41 درودی
۶

۹۵ متری . ۲ خواب . شیک .

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور سراسری نوین در حجت
۹۵ متری . ۲ خواب . شیک .
۶

آپارتمان ۸۵متری دوخوابه

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: توافقی
مشاور ح س ن پ و ر در حجت
آپارتمان ۸۵متری دوخوابه
۱۸

۱۳۰مترچمران فول

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در حجت

واحد60متری/توس41/صفرکلیدنخورده

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در حجت

فروش آپارتمان 100 متری+دوخواب+پارکینگ اختصاصی

ودیعه: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
مشاور احمد حیدرزاده در حجت
فروش آپارتمان 100 متری+دوخواب+پارکینگ اختصاصی
۱۲

آپارتمان 110 متری طبقه همکف توس 41 درودی

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور شیرمحمدی در حجت
آپارتمان 110 متری طبقه همکف توس 41 درودی
۷

آپارتمان 70 متری /یک خواب

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور احمد حیدرزاده در حجت
آپارتمان 70 متری /یک خواب
۶

120متری آسانسور دار شیک

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور جلیل اقابیگی در حجت
120متری آسانسور دار شیک

آپارتمان 90 متری طبقه 2 توس 41 درودی 17

ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
مشاور شیرمحمدی در حجت
آپارتمان 90 متری طبقه 2 توس 41 درودی 17
۸

اجاره آپارتمان ۸۵ متری تک خواب

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در حجت
اجاره آپارتمان ۸۵ متری تک خواب
۷
بعدی

رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در حجت مشهد