رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در نمایشگاه بین المللی مشهد مشهد

آپارتمان ۱۴۰ متر ۳ خواب صفر
ودیعه: ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۹ ساعت پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
آپارتمان ۱۴۰ متر ۳ خواب صفر
آپارتمان ۱۰۰ متری ۱۴۰۰
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در نمایشگاه بین المللی مشهد
آپارتمان ۱۰۰ متری ۱۴۰۰
۷۵ متری تمیز میدان نمایشگاه یوسفیه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
آپارتمان۹۰متردوخوابه
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
65 متر یک خواب راسته آزاده
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
65 متر یک خواب راسته آزاده
اجاره آپارتمان ۹۰متری تمیز/ ارمغان ۶
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نمایشگاه بین المللی مشهد
اجاره آپارتمان ۹۰متری تمیز/ ارمغان ۶
اپارتمان
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
اپارتمان
اپارتمان 75 متری 2 خواب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
اپارتمان 75 متری 2 خواب
۱۰۰ متری / شیک بازسازی شده / دو خواب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
۱۰۰ متری / شیک بازسازی شده / دو خواب
90 متر ارمغان ویو پارک چهل بازه
ودیعه: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
اپارتمان 60 متری یک خوابه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
اپارتمان 60 متری یک خوابه
آپارتمان 65متر یک خواب
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
آپارتمان 65متر یک خواب
آپارتمان متر،یک خوابه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
آپارتمان متر،یک خوابه
اپارتمان 100 متری ارمغان 1 تمیز و مرتب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
اپارتمان 100 متری ارمغان 1 تمیز و مرتب
آپارتمان ۶۵ متر دوخواب اول نهضت
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
۷۰ متری نهضت یک
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
۷۰ متری نهضت یک
65متری دوخواب تخلیه آزاده 1
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
65متری دوخواب تخلیه آزاده 1
90مترآپارتمان شیک
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
90مترآپارتمان شیک
آپارتمان۹۰متری شیک
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
آپارتمان۹۰متری شیک
نمایشگاه 13/صفر/2خواب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
نمایشگاه 13/صفر/2خواب
آپارتمان ۸۰متر یک خوابه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
آپارتمان 65 متری
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
اپارتمان۵۵متری رهن کامل
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
100متری/تک واحدی/شمالی نورگیر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
100متری/تک واحدی/شمالی نورگیر
بعدی