رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در قوچان مشهد

اپارتمان اجاره ای منزل
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قوچان
اپارتمان اجاره ای منزل
خیابان شهید روشنی آپارتمان ۱۲۰ متری تمام فول
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در قوچان
خانه همکف 85متر1خوابه حال بزرگ حیاط دار
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در قوچان
آپارتمان ۹۰ متر دوخواب
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در قوچان
60 متر کف سرامیک
ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در قوچان
آپارتمان ۱۰۵ متری ۲خواب رهن واجاره مناسب بلوارمعلم
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قوچان
آپارتمان ۱۰۵ متری ۲خواب رهن واجاره مناسب بلوارمعلم
اپارتمان 110 متری نوساز در نیکویی
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در قوچان
آپارتمان۲خواب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قوچان
قوچان خیابان روشنی بعد از چهارراه دوم
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در قوچان
آپارتمان ۸۰ متر
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در قوچان
آپارتمان ۸۰ متر
آپارتمان۷۵ متری همکف رهن قابل تبدیل هم هست
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قوچان
آپارتمان ۱۰۰ متر خیابان حافظ
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در قوچان
آپارتمان ۱۰۰ متر خیابان حافظ
آپارتمان رهن کامل حافظ قوچان
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در قوچان
۹۰ متری،شهید روشنی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قوچان
۹۰ متری،شهید روشنی
اپارتمان. ۱۰۰متری. یک خابه اجاره ای
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قوچان
90 متر دوخوابه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قوچان
اپارتمان مناسب جهت مطب ،اداری،خیابان داودی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قوچان
آپارتمان ۷۵ متری طبقه همکف
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در قوچان
آپارتمان ۱۲۰متر طبقه بالا امتیاز جدا
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قوچان
آپارتمان ۱۲۰متر طبقه بالا امتیاز جدا
آپارتمان ممر جدا همکف تک خواب
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در قوچان
همکف 130 متر دوخوابه قوچان زمینهای سیمرغ
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در قوچان
رهن اپارتمان ۱۰۰ متری دوخواب در شکری
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در قوچان
آپارتمان ۱۱۰متری ۲خوابه
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ هفته پیش در قوچان
بعدی