رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در رضاشهر مشهد

طبقه اول 100متری فول نوساز
ودیعه: ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در رضاشهر
طبقه اول 100متری فول نوساز
آپارتمان رهن و اجاره
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در رضاشهر
آپارتمان رهن و اجاره
آپارتمان ۱۸۰ متر فول امکانات شیک خاقانی شمالی
ودیعه: ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ ساعت پیش در رضاشهر
آپارتمان ۱۸۰ متر فول امکانات شیک خاقانی شمالی
70متر خاقانی تک وحدای
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در رضاشهر
آپارتمان 100بلوار رضوی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در رضاشهر
آپارتمان 100بلوار رضوی
70 متر همکف راه جدا جهت انبار
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ ساعت پیش در رضاشهر
175 متر صفر فول امکانات قابل تبدیل
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در رضاشهر
۱۶۰ متری صفر رهن کامل
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ ساعت پیش در رضاشهر
رضوی/105متر/دوخواب/فول امکانات
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ ساعت پیش در رضاشهر
رضوی/105متر/دوخواب/فول امکانات
آپارتمان ۳۲۰ متری رهن و اجاره
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در رضاشهر
175متر خاقانی صفر تکواحدی
ودیعه: ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۵ ساعت پیش در رضاشهر
175متر خاقانی صفر تکواحدی
۱۷۵متر/کلیدنخورده/۲۴ماه با همین /رضاشهر
ودیعه: ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در رضاشهر
۱۷۵متر/کلیدنخورده/۲۴ماه با همین /رضاشهر
۶۵مترهمکف اوایل پیروزی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در رضاشهر
۶۵مترهمکف اوایل پیروزی
۹۰متردوخواب اوایل پیروزی تخلیه بدون مالک
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در رضاشهر
۹۰متردوخواب اوایل پیروزی تخلیه بدون مالک
اپارتمان 170متری 3 خواب
ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ ساعت پیش در رضاشهر
آپارتمان 95 متر فول رودکی جنوبی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در رضاشهر
پیروزی ۲۰ حق شناس۱۰ روبه آفتاب فول
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در رضاشهر
پیروزی ۲۰ حق شناس۱۰ روبه آفتاب فول
آپارتمان دو خواب ۸۵ متری شیک
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در رضاشهر
آپارتمان دو خواب ۸۵ متری شیک
اپارتمان ۷۰ متری رضا شهر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در رضاشهر
اپارتمان ۷۰ متری رضا شهر
اپارتمان 150 متری بلوار پیروزی.رضوی40
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در رضاشهر
آپارتمان اجاره ای ۹۵ متری واقع در رضاشهر
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در رضاشهر
آپارتمان 140متری همکف حیاط اختصاصی اول پیروزی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در رضاشهر
آپارتمان 105 متری رضوی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۰ ساعت پیش در رضاشهر
آپارتمان ۱۷۰ متری تک واحدی موقعیت مکانی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در رضاشهر
آپارتمان ۱۷۰ متری تک واحدی موقعیت مکانی
بعدی