رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در رباط طرق مشهد

آپارتمان ۸۰ متری در شهر بینالود
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در رباط طرق
آپارتمان 75متری سر نبش نوساز
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در رباط طرق
آپارتمان 75متری سر نبش نوساز
آپارتمان 70 متری واقع در رباط 15همکف
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در رباط طرق
آپارتمان 65 متر مربع
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در رباط طرق
آپارتمان 65 متر مربع
اپارتمان ۵۵متر یک خواب
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رباط طرق
اپارتمان ۵۵متر یک خواب
آپارتمان ،65 متر، بدون خواب
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رباط طرق
آپارتمان ۸۰متریک خواب
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در رباط طرق
آپارتمان ۸۰متریک خواب
۷۰ متری یک خوابه
ودیعه: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در رباط طرق
آپارتمان۹۸متر یک خواب
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در رباط طرق
بعدی