رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در سجادیه مشهد

آپارتمان 190 متری/سجادیه/
ودیعه: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سجادیه
آپارتمان 190 متری/سجادیه/
آپارتمان۱۱۰متری ۲خواب/الهیه/سجادیه۳۲
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در سجادیه
آپارتمان۱۱۰متری ۲خواب/الهیه/سجادیه۳۲
آپارتمان ۸۵ متری بازسازی شده
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در سجادیه
آپارتمان ۸۵ متری بازسازی شده
آپارتمان ۹۰ متری سجادیه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سجادیه
آپارتمان ۹۰ متری سجادیه
اپارتمان،۱۱۰متر،دوخوابه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سجادیه
اپارتمان،۱۱۰متر،دوخوابه
160 متر ، سه خواب ، فقط یک واحد
ودیعه: ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در سجادیه
160 متر ، سه خواب ، فقط یک واحد
۱۶۰ متر تک واحدی شیک
ودیعه: ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در سجادیه
۱۶۰ متر تک واحدی شیک
آپارتمان ، ۱۰۳ متر ، دو خواب
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در سجادیه
آپارتمان ، ۱۰۳ متر ، دو خواب
اپارتمان85متری.سجادیه6
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در سجادیه
آپارتمان ۷۳ متری مجتمع اریکا
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در سجادیه
آپارتمان ۷۳ متری مجتمع اریکا
آپارتمان ۱۰۰ متری صفر
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در سجادیه
آپارتمان ۱۰۰ متری صفر
۷۵ متر دوخواب ،
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سجادیه
آپارتمان ۱۰۰متر دوخوابه
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در سجادیه
آپارتمان ۱۰۰متر دوخوابه
اپارتمان.۲خوابه.الماس غرب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در سجادیه
آپارتمان 80 متری دو خوابه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سجادیه
آپارتمان ۹۰ متری . سجادیه ۳۲
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در سجادیه
اپارتمان۸۵متری.سجادیه۶
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سجادیه
۷۷ متری سجادیه دوخواب
ودیعه: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در سجادیه
اپارتمان 85متری اوایل ساجدیه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در سجادیه
سویت آپارتمان 75متری مبله کامل
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در سجادیه
سویت آپارتمان 75متری مبله کامل
اپارتمان85متری.سجادیه6
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در سجادیه
۱۱۰متر دوخواب
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ هفته پیش در سجادیه
آپارتمان 77 متری دوخوابه
ودیعه: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ هفته پیش در سجادیه
بعدی