رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در بلوار سجاد مشهد

260متر/نیلوفر/تک واحدی/بازسازی شیک
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در بلوار سجاد
260متر/نیلوفر/تک واحدی/بازسازی شیک
آپارتمان،۱۳۰متر،دو خواب،
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در بلوار سجاد
130 متری سجاد
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در بلوار سجاد
130 متری سجاد
200 دونبش شیک نسترن سجاد
ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در بلوار سجاد
200 دونبش شیک نسترن سجاد
۲۳۰متراعیونی‌پسند-سامانیه/هاشمیه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ ساعت پیش در بلوار سجاد
۲۳۰متراعیونی‌پسند-سامانیه/هاشمیه
۱۳۰ متری سجاد.بزرگمهر شمالی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بلوار سجاد
۱۳۰ متری سجاد.بزرگمهر شمالی
آپارتمان(آبادگران)
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در بلوار سجاد
آپارتمان(آبادگران)
315 متر صفر * حامد جنوبی * طبقه 4
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در بلوار سجاد
315 متر صفر * حامد جنوبی *  طبقه 4
آپارتمان فول امکانات
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در بلوار سجاد
آپارتمان فول امکانات
آپارتمان صفر فول امکانات سیدرضی
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در بلوار سجاد
آپارتمان صفر فول امکانات سیدرضی
اپارتمان 260متری بازسازی شده درحدصفر3خواب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در بلوار سجاد
حامد180متر صفر یوتیلیتی باغ بام بسیارشیک
ودیعه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ ساعت پیش در بلوار سجاد
ملک آباد ۱۳۰متری تکواحدی درحدصفر
ودیعه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در بلوار سجاد
ملک آباد ۱۳۰متری تکواحدی درحدصفر
۱۸۵ متر صفر
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در بلوار سجاد
آپارتمان ۱۳۰متر نیلوفر سجاد
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری در بلوار سجاد
آپارتمان ۱۳۰متر نیلوفر سجاد
آپارتمان، سجاد، ۱۱۰ متر، دو خواب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
210 متری فول * اقاقیا 1 * 1 سال ساخت
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در بلوار سجاد
210 متری فول * اقاقیا 1 * 1 سال ساخت
آپارتمان رهن کامل سجاد
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ ساعت پیش در بلوار سجاد
١٧٠متر/لوکیشن
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
١٧٠متر/لوکیشن
آپارتمان ۲۰۰ متر سجاد صفر
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ ساعت پیش در بلوار سجاد
آپارتمان ۲۰۰ متر سجاد صفر
140متر بلوار سجاد فول مخصوص جهیزیه
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
140متر بلوار سجاد فول مخصوص جهیزیه
آپارتمان ۱۶۵ متری در نسترن ملک آباد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بلوار سجاد
۱۵ متر اتاق مخصوص مزون لباس
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در بلوار سجاد
۱۵۵متر سجاد
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در بلوار سجاد
۱۵۵متر سجاد
بعدی