رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، ۷۰ متری، در مشهد

آپارتمان ۷۵ متر بلوارپیروزی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله سرافرازان
آپارتمان 72متردوخوابه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در هاشمیه
آپارتمان 72متردوخوابه
اپارتمان ۸۰متر۱خوابه
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در پروین اعتصامی
اپارتمان ۸۰متر۱خوابه
آپارتمان.۷۵متر.رسالت ۹۱
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ ساعت پیش در رسالت
آپارتمان.۷۵متر.رسالت ۹۱
آپارتمان ۷۵متری لادن
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در وکیل‌آباد
آپارتمان ۷۵متری لادن
75متر.زیرزمین حاشیه حسابی
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
75متر.زیرزمین حاشیه حسابی
اپارتمان80متری2خاب صفر
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ ساعت پیش در دروی
اپارتمان80متری2خاب صفر
آپارتمان۷۰متری
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ ساعت پیش در مصطفی خمینی
آپارتمان۷۰متری
۷۵متر ۱خواب علیمردانی
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ ساعت پیش در محله طلاب
۷۵متر ۱خواب علیمردانی
اپارتمان ۷۵ متر ۲خوابه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری در بهمن
اپارتمان ۷۵ متر ۲خوابه
80متر آپارتمان امامت تمیزومرتب
ودیعه: ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ ساعت پیش در عبدالمطلب
80متر آپارتمان امامت تمیزومرتب
آپارتمان ۸۰ متری یک خواب توس ۱۰۹
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ ساعت پیش در بلوار توس
اپارتمان ۷۵متر صدف در وکیل ابادکم واحد
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در صدف
اپارتمان ۷۵متر صدف در وکیل ابادکم واحد
(اپارتمان پنجتن ۴۰ )یا ( محراب حسینی ۸۷)
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ ساعت پیش در محله پنج تن
(اپارتمان پنجتن ۴۰ )یا ( محراب حسینی ۸۷)
آپارتمان یک خوابه
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در محله طلاب
اپارتمان 70 متری یه خواب جنوبی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۷ ساعت پیش در ابوذر
اپارتمان 80 متری 2خواب تمیز
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۸ ساعت پیش در ابوطالب
80متر/دوخواب/لادن
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در وکیل‌آباد
80متر/دوخواب/لادن
آپارتمان ۸۰ متری صفر واقع در چراغچی 51
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۸ ساعت پیش در کشاورز
آپارتمان ۸۰ متری صفر واقع در چراغچی 51
۸۰متری/حاشیه صارمی/لوکیشن
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۸ ساعت پیش در محله هنرستان
۸۰متری/حاشیه صارمی/لوکیشن
۷۵متری اوایل هاشمیه قبل از صارمی
ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در هاشمیه
آپارتمان ۷۵متری امیریه ۱۴
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
آپارتمان 70 متر 2 خوابه طلوع یزدی
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در امام رضا
آپارتمان 70 متر 2 خوابه طلوع یزدی
آپارتمان ۷۸ متر ۲ خواب انجام
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۹ ساعت پیش در حسین‌آباد
بعدی