رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در عسگریه مشهد

سالن ، سوله به متراژ ۴۰۰ متر برق سه فاز
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ روز پیش در عسگریه
سالن اجاره ای جاده سنتو
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در عسگریه
سالن اجاره ای جاده سنتو
سوله ۳۱۰ متری .چهارفصل .جنب ماشین سازی نامجو
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در عسگریه
سوله با برق ۳فازواب ومحوطه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عسگریه
واگذاری کارگاه بلوکه زنی ، اجاره زمین بلوکه زنی
ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عسگریه
واگذاری کارگاه بلوکه زنی ، اجاره زمین بلوکه زنی
۲۵۰۰ متر زمین ۱۸۰۰ متر سالن با چرثقیل ۸ تن
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عسگریه
سالن اجاره ای
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عسگریه
سالن اجاره ای
واگذاری کارگاه بلوکه زنی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عسگریه
واگذاری کارگاه بلوکه زنی
کارگاه به متراژ150
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در عسگریه
کارگاه به متراژ150
سالن اجاره‌ای جاده سنتو
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در عسگریه
سالن اجاره‌ای جاده سنتو
۲۵۰ متر سالن باتمام امتیازات
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در عسگریه
400 متر مربع
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در عسگریه
400 متر مربع
سالن اجاره ای جاده سنتو
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در عسگریه
سالن بهداشتی حاشیه جاده سنتو
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در عسگریه
سالن بهداشتی حاشیه جاده سنتو
۱۰۰۰ متر زمین حدود ۶۰۰ متر سالن
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در عسگریه
مغازه رهن واجاره جاده سنتو
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در عسگریه
مغازه رهن واجاره جاده سنتو
بعدی