رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در آیت الله عبادی مشهد

مغازه حاشیه خیابان عبادی محله پرترددباموقعیت
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در آیت الله عبادی
مغازه ۱۲ متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در آیت الله عبادی
۳۱ متر تجاری خیابان کاشانی
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در آیت الله عبادی
مغازه ۱۲ متری.چهارراه خواجه ربیع.
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در آیت الله عبادی
مغازه ۱۲ متری.چهارراه خواجه ربیع.
واگذاری مغازه موبایل فروشی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز در آیت الله عبادی
واگذاری مغازه موبایل فروشی
انبار 30 متری نزدیک حاشیه عبادی 25
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در آیت الله عبادی
سوله ۴۵۰متری بهداشتی وتولیدی کارها تمیز
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در آیت الله عبادی
سوله ۴۵۰متری بهداشتی وتولیدی کارها تمیز
ارایشگاه مردانه با کلیه لوازم واگزار میشود
ودیعه: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در آیت الله عبادی
مغازه دونبش نبش عبادی 69
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در آیت الله عبادی
واگذاری چایخانه با لوازم کامل
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در آیت الله عبادی
سوپر مارکت
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در آیت الله عبادی
سوپر مارکت
دفتر کار میدان شهدا مجتمع تجاری امیر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در آیت الله عبادی
دفتر کار میدان شهدا مجتمع تجاری امیر
40متر مغازه تجاری دائم حاشیه گاز
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در آیت الله عبادی
سوله 210 متری ابتدای جاده کلات کیلومتر7
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آیت الله عبادی
سوله 210 متری ابتدای جاده کلات کیلومتر7
واگذاری آجیل و خشکبار
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آیت الله عبادی
واگذاری آجیل و خشکبار
۲۵مترمغازه و۱۰۰مترانبارحاشیه صدمتری(چراغچی)
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آیت الله عبادی
اداری ۶۰ متر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آیت الله عبادی
سالن با ده سال سابقه کاری واگذار میشود
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آیت الله عبادی
سالن با ده سال سابقه کاری واگذار میشود
سوله. انبار. کارگاه. دفتر صنعتی. جاده کلات تولیدی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آیت الله عبادی
مغازه ۱۲ متری در خواجه ربیع مهرمادر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آیت الله عبادی
مغازه ۱۶ متری تجارتی
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آیت الله عبادی
واگزاری فروشگاه مبایل
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آیت الله عبادی
واگزاری فروشگاه مبایل
65 متر مغازه میدان امام حسین
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آیت الله عبادی
واگذاری مغازه موبایل با لوازم
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در آیت الله عبادی
واگذاری مغازه موبایل با لوازم
بعدی