رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در دهنوی مشهد

مغازه 25متر

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در دهنوی

۱۲متر مربع

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در دهنوی
۱۲متر مربع
۴

اجاره مغاز۱۸متریدرخیابلن حر۱۹

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در دهنوی

واگزاری مغازه ابزار الات

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۱۱,۱۱۱ تومان
۴ روز پیش در دهنوی
واگزاری مغازه ابزار الات
۵

مغازه تجاری بلوار حر بین حر 25و27موارد دیگرپیام

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک واحدیان قولنامه هولوگرام کدرهگیری در دهنوی
مغازه تجاری بلوار حر بین حر 25و27موارد دیگرپیام
۱

واگزاری رنگ وابزار

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
۳ هفته پیش در دهنوی
واگزاری رنگ وابزار
۳
نمایش آگهی‌ها روی نقشه