رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در عیدگاه مشهد

واحد تجاری اطراف حرم

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر عیدگاه
واحد تجاری اطراف حرم
پله

اجاره مغازه ۲۰ متری

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در عیدگاه

واگذاری کانتر پاستیل

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
۶ روز پیش در عیدگاه
واگذاری کانتر پاستیل
۲

مغازه ۱۸ متری فاصله تا حرم مطهر ۵۰ متر

ودیعه: رایگان
اجاره: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عیدگاه
مغازه ۱۸ متری فاصله تا حرم مطهر ۵۰ متر
۲

واحد تجاری اطراف حرم

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر عیدگاه
واحد تجاری اطراف حرم
۵

تجاری بازار کوثر

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عیدگاه
تجاری بازار کوثر
۵

واگذاری با لوازم

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر عیدگاه
واگذاری با لوازم
۲

مغازه ۲۵متر ضلع شمالی بازار رضا

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در عیدگاه

مغازه ۱۷ متر

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عیدگاه
مغازه ۱۷ متر
۳

مغازه ۲۵متری ضلع شمالی بازار رضا

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در عیدگاه

مغازه بازار رضا

ودیعه: رایگان
اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در عیدگاه

مغازه ۱۲ متری بازار رضا عیدگاه

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر عیدگاه

مغازه ۱۵ متری

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در عیدگاه

رهن و اجاره مغازه در پاساژ ضامن

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در عیدگاه
رهن و اجاره مغازه در پاساژ ضامن
۲

واگذاری مغازه نزدیک حرم

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در عیدگاه
واگذاری مغازه نزدیک حرم
۳

مغازه/20/متر/حرم مطهر

ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک سراسری آزموده در عیدگاه
مغازه/20/متر/حرم مطهر
۱
نمایش آگهی‌ها روی نقشه