رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در هاشمیه مشهد

تجاری دائم ،فول،صفر، مناسب هر مدل کسب کار و شغل
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در هاشمیه
تجاری دائم ،فول،صفر، مناسب هر مدل کسب کار و شغل
مغازه ۲۶ متری داخل هاشمیه ۴۰
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در هاشمیه
مغازه ۲۶ متری داخل هاشمیه ۴۰
70متر مغازه اول هاشمیه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در هاشمیه
دفتر کار سالن /۱۴۰ متر /اول سامانیه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در هاشمیه
دفتر کار  سالن /۱۴۰ متر /اول سامانیه
20 متری در بلوار پیروزی حد فاصل هاشمیه،هنرستان
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در هاشمیه
مغازه به متراژ 100 متر در بلوار هاشمیه
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در هاشمیه
170متر تجاری دائم
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در هاشمیه
170متر تجاری دائم
100مترتجاری دائممغازه اول هاشمیه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در هاشمیه
100مترتجاری دائممغازه اول هاشمیه
110متر تجاری دائم
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در هاشمیه
115متر تجاری دائم
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در هاشمیه
750متر تریبلکس دفتر کار و مشاغل معتبر هاشمیه صارمی
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در هاشمیه
۹۰ متر همکف درب مستقل سامانیه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در هاشمیه
تجاری،تاپ لوکیشن،شیک و تمیز20متر
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در هاشمیه
مغازه ۱۴۰ متری فلت
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در هاشمیه
مغازه ۱۴۰ متری فلت
اجاره اتاق لیزر از مطب پزشک
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در هاشمیه
اجاره اتاق لیزر از مطب پزشک
۲۳ متر تجاری دائم لوکیشن
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در هاشمیه
۲۵۰ متر ویلایی اول هاشمیه شیک
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در هاشمیه
۲۵۰ متر ویلایی اول هاشمیه شیک
۱۲۰ متر ساختمان پزشکان اول هاشمیه شیک
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در هاشمیه
۱۲۰ متر ساختمان پزشکان اول هاشمیه شیک
اجاره صندلی ولاین جهت کارهای زیبایی
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در هاشمیه
اجاره صندلی ولاین جهت کارهای زیبایی
مفازه 20 متری میدان هاشمیه به سمت هنرستان
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در هاشمیه
مفازه 20 متری میدان هاشمیه به سمت هنرستان
90 متر درب مستقل/تجاری موقت/انواع مشاغل
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در هاشمیه
90 متر درب مستقل/تجاری موقت/انواع مشاغل
حاشیه پیروزی بین هاشمیه وهنرستان21مترتجاری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در هاشمیه
حاشیه پیروزی بین هاشمیه وهنرستان21مترتجاری
بلوارپیروزی 120متری مناسب کاریاانبار
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در هاشمیه
صارمی ۲۵،طبقه همکف،۹۵متر ،مناسب سالن زیبایی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در هاشمیه
صارمی ۲۵،طبقه همکف،۹۵متر ،مناسب سالن زیبایی
بعدی