رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در حجت مشهد

واگذاری میوه فروشی اجاره مغازه لوازم

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در حجت
واگذاری میوه فروشی اجاره مغازه لوازم
۶

مغازه

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در حجت
مغازه
۱

مغازه ۹۵متری تمام سرامیک

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در حجت
مغازه ۹۵متری تمام سرامیک
۹

مغازه 45متر توس 41

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در حجت

اجاره فروشگاه کاشی سرامیک(واگذاری)

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در حجت
اجاره فروشگاه کاشی سرامیک(واگذاری)
۳

واگزاری قهوه فروشی

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در حجت
واگزاری قهوه فروشی
۵

مغازه داخل گاراژ

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در حجت
مغازه داخل گاراژ
۳

مغازه سر دونبش املاک

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور امیرمهدی در حجت
مغازه سر دونبش املاک
۱

مغازه 13 متری درودی 28

ودیعه: ۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
اجاره: ۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش در حجت
مغازه 13 متری درودی 28
۷

مغازه ی حاشیه کشاورز

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در حجت

مغازه 50متری توس33 / رهن و اجاره / کشف نسترن

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در حجت
مغازه 50متری توس33 / رهن و اجاره / کشف نسترن
۶

مغازه بادفتر کار توس۳۳کشف

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در حجت
مغازه بادفتر کار توس۳۳کشف
۱

اجاره مغازه

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور iman p در حجت
اجاره مغازه
۲

۶۰مترکاملابهداشتی

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در حجت
۶۰مترکاملابهداشتی
۵

کارگاه ۹۰متری داخل محیط کارگاهی

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در حجت
کارگاه ۹۰متری داخل محیط کارگاهی
۳

مغازه درودی..شهرک حجت

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک کارگزاری سراسری نوین در حجت
مغازه درودی..شهرک حجت
۲

رهن واجاره مغازه در درودی ۱۱

ودیعه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در حجت
رهن واجاره مغازه در درودی ۱۱
۳

مغازه ۴۵۰متر حاشیه اصلی

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک کارگزاری مسکن وصال در حجت
مغازه ۴۵۰متر حاشیه اصلی
۱

مغازه ۸۲ متری توس ۴۱

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در حجت
مغازه ۸۲ متری توس ۴۱
با تأیید مالکیت

مغازه ۷۰متری /مناسب انبار یا مکانیکی

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور کارشناس فروش فاطمه رضایی در حجت
مغازه ۷۰متری /مناسب انبار یا مکانیکی
۱

مغازه کارگاه نجاری واگذاری لوازم

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در حجت
مغازه کارگاه نجاری واگذاری لوازم
۸

مغازه اجاره رهن سره دو نبش

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در حجت
مغازه   اجاره رهن  سره دو نبش
۴

کارگاه جهت پولیسترکاری و نجاری

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در حجت
کارگاه جهت پولیسترکاری و نجاری
۴

اجاره کارگاه متراژ50متر حاشیه خیابان15مترب

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در حجت
نمایش آگهی‌ها روی نقشه