رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در محله هنرستان مشهد

90متر دفتر کار میدان هنرستان تمیز (تخلیه)
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در محله هنرستان
90متر دفتر کار میدان هنرستان تمیز (تخلیه)
۱۰۰مترتکواحدی ورودی‌مجزا لابی اول هنرستان
ودیعه: ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در محله هنرستان
۱۰۰مترتکواحدی ورودی‌مجزا لابی اول هنرستان
20مغازه/حاشیه پیروزی نبش میدان هنرستان/تجاری دائم
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در محله هنرستان
20مغازه/حاشیه پیروزی نبش میدان هنرستان/تجاری دائم
۲۰مترتجاری دائم/پیروزی/بین هنرستان وهاشمیه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله هنرستان
۲۰مترتجاری دائم/پیروزی/بین هنرستان وهاشمیه
حاشیه هنرستان / 20 متر / قبل پیروزی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در محله هنرستان
آپارتمان شیک مناسب دفتر کار یا سکونت، مستقل
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در محله هنرستان
آپارتمان شیک مناسب دفتر کار یا سکونت، مستقل
واگذاری هایپر پروتئین مزه بازی
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در محله هنرستان
واگذاری هایپر پروتئین مزه بازی
واگذاری کافی شاپ
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در محله هنرستان
واگذاری موبایل فروشی (حاشیه فکوری)
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در محله هنرستان
واگذاری موبایل فروشی (حاشیه فکوری)
۱۰۰۰ متر زمین در کاهو جهت گلخانه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در محله هنرستان
ویلایى ٢٥٠
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله هنرستان
ویلایى ٢٥٠
مغازه / 20 متر تجاری دائم
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در محله هنرستان
دفتر کار هاشیه بلوار پیروزی ۳۱۰ متر در دو طبقه
ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در محله هنرستان
دفتر کار هاشیه بلوار پیروزی ۳۱۰ متر در دو طبقه
آپارتمان با موقعیت اداری 80 متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در محله هنرستان
حاشیه پیروزی ۷۰ متر مغازه تجاری داییم
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در محله هنرستان
زیرزمینی ۱۰۰ متری حاشیه بلوارپیروزی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در محله هنرستان
زیرزمینی ۱۰۰ متری حاشیه بلوارپیروزی
۲۵۰متر تجارتی /هنرستان/وکیل آباد
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله هنرستان
دفترکار مناسب سالن زیبایی/اول هنرستان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله هنرستان
دفترکار مناسب سالن زیبایی/اول هنرستان
مغازه تجاری ۴۵ متر حاشیه فکوری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در محله هنرستان
۷۰متر مغازه میدان هنرستان
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در محله هنرستان
310 متر ویلایی دوبلکس مناسب شرکت ها/صارمی
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در محله هنرستان
310 متر ویلایی دوبلکس مناسب شرکت ها/صارمی
دفترکار،اداری/مطب
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در محله هنرستان
تجاری دائم ،فول،صفر، مناسب هر مدل کسب کار و شغل
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله هنرستان
تجاری دائم ،فول،صفر، مناسب هر مدل کسب کار و شغل
مناسب سالن+دفترکار/100متر/ابتدا هنرستان/شیک
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در محله هنرستان
مناسب سالن+دفترکار/100متر/ابتدا هنرستان/شیک
بعدی