رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در خواجه ربیع مشهد

مغازه در شهرک مهرگان.
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ ساعت پیش در خواجه ربیع
مغازه در شهرک مهرگان.
10 هزار متر زمین مناسب برای کارگاه و انبار
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در خواجه ربیع
10 هزار متر زمین مناسب برای کارگاه و انبار
۳۰ متر
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در خواجه ربیع
۳۰ متر
36مترخواجه ربیع بهمن 16رهن اجاره
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در خواجه ربیع
36مترخواجه ربیع بهمن 16رهن اجاره
اجاره مرغداری. سوله و باغ
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ روز پیش در خواجه ربیع
اجاره مرغداری. سوله و باغ
زمین حاشیه جاده کلات ۸مترحاشیه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خواجه ربیع
زمین حاشیه جاده کلات ۸مترحاشیه
سوله ۱۵۰۰ متر با امتیازات کامل برق ۳ فار
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در خواجه ربیع
سوله ۱۵۰۰ متر با امتیازات کامل برق ۳۲ آمپر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در خواجه ربیع
سوله کارگاهی جاده کلات گرجی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در خواجه ربیع
مهر مادر ۱۷..سردونبش..امتیازات کامل
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در خواجه ربیع
واگذاری ارایشگاه مردانه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در خواجه ربیع
واگذاری ارایشگاه مردانه
فروشگاه و مسکونی اول جاده کلات کاظم اباد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در خواجه ربیع
فروشگاه و مسکونی اول جاده کلات کاظم اباد
مغازه ۵۰متر تجاری دائم
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در خواجه ربیع
مغازه ۵۰متر تجاری دائم
مکان مناسب
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۶ روز پیش در خواجه ربیع
مغازه حاشیه جاده کلات کاظم اباد
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۶ روز پیش در خواجه ربیع
مغازه حاشیه جاده کلات کاظم اباد
سوله اجاره ی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در خواجه ربیع
اجاره سوله ۲۵۰متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خواجه ربیع
اجاره سوله ۲۵۰متری
باغ ویلای ۴۵۰ متر جاده بهشت رضوان
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در خواجه ربیع
باغ ویلای ۴۵۰ متر جاده بهشت رضوان
سوله ۱۰۰۰ متری همراه با خانه مسکونی برق ۳ فاز
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در خواجه ربیع
سوله ۱۰۰۰ متری همراه با خانه مسکونی برق ۳ فاز
سالن 190 متری جهت رهن و اجاره
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خواجه ربیع
سالن 190 متری جهت رهن و اجاره
آپارتمان 80متری برای دفتر اداری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خواجه ربیع
سوله. انبار. کارگاه. دفتر صنعتی. جاده کلات
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خواجه ربیع
25متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در خواجه ربیع
25متر
سوله ۴۰۰ متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در خواجه ربیع
بعدی