رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در کوه سنگی مشهد

۱۹ مترمربع
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ هفته پیش در کوه سنگی
۱۹ مترمربع
۲۴مترمربع
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ هفته پیش در کوه سنگی
کارخانه صنعتی ،۱۳۵۰۰متر ،شهرک صنعتی بینالود
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کوه سنگی
مغازه تجاری۱۶متری دارای ۱۵مترهم بالکن بادکور داخلی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کوه سنگی
مغازه تجاری۱۶متری دارای ۱۵مترهم بالکن بادکور داخلی
مغازه حاشیه کوهسنگی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کوه سنگی
ویلایی ۵۶۰متری دوممر با موقعیت اداری حکیم نظامی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کوه سنگی
دفترکاردرمجموعه اداری ابتدای کوهسنگی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کوه سنگی
ویلایی ۴۰۰ متری دربست اداری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کوه سنگی
باغ پسته
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
۴ هفته پیش در کوه سنگی
قبلیبعدی