رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در کوی پلیس مشهد

واگذاری مغازه سیستم نبش جمهوری ۱۷

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در کوی پلیس
واگذاری مغازه سیستم نبش جمهوری ۱۷

اجاره مغازه داخل گاراژ جهت سیم کشی یا مکانیکی

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در کوی پلیس

مغازه تجاری با ۲ تا انباری هرکدام به مساحت ۱۵متر

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در کوی پلیس

انباری ۲۸۰ متر تجاری دائم

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کوی پلیس
با تأیید مالکیت

مغازه تجاری ۶۵ متری

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کوی پلیس
مغازه تجاری ۶۵ متری
۷
با تأیید مالکیت

واگذاری کارواش برلیان

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی پلیس
واگذاری کارواش برلیان
۱

مغازه 15 متری

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوی پلیس
مغازه 15 متری
۲

۲۰ متر تجاری دائم مستقل با سرویس

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کوی پلیس

مغازه ۲۰ متر با سرویس بهداشتی

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کوی پلیس

مغازه ۱۲۰ متر . حاشیه جمهوری . تحسین بر انگیز

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور فرهاد صادقی در کوی پلیس

مغازه 3*7تا سقف کاشی کف سرامیک امتیازات مستقل

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کوی پلیس
نمایش آگهی‌ها روی نقشه