رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در طبرسی شمالی مشهد

مغازه سرنبش ۱۵ متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در طبرسی شمالی
مغازه سرنبش ۱۵ متر
واگذاری کامل مغازه با اجناس فاکتور*
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۷ ساعت پیش در طبرسی شمالی
واگذاری کامل مغازه با اجناس  فاکتور*
۱۵دوبرومدرسه ونانوای نزدیک
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در طبرسی شمالی
۱۵دوبرومدرسه ونانوای نزدیک
مغازه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی شمالی
مغازه ۱۲ متری مناسب عمده فروشان جهت انباری
ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در طبرسی شمالی
مغازه ۱۲ متری مناسب عمده فروشان جهت انباری
اجاره لاین یا واگذاری کلی
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در طبرسی شمالی
اجاره لاین یا واگذاری کلی
مغازه طبرسی شمالی ۳۸
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در طبرسی شمالی
مغازه تجاری دایم بولوار طبرسی شمالی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در طبرسی شمالی
مغازه بدون تجاری جهت کارگاه تولیدی زنانه
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در طبرسی شمالی
اجاره مغازه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در طبرسی شمالی
اجاره مغازه
سوله
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در طبرسی شمالی
واگذاری مغازه عطاری
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در طبرسی شمالی
واگذاری مغازه عطاری
مغازه تجاری به متراژ۳۳متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در طبرسی شمالی
مغازه،۱۸۰ متر حاشیه طبرسی شمالی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در طبرسی شمالی
واگذاری ساندویچی مغازه تجاری ۴۰متر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در طبرسی شمالی
واگذاری ساندویچی مغازه تجاری ۴۰متر
رهن واجاره ۹۰۰متر سوله انبار
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در طبرسی شمالی
مغازه تجاری 20متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در طبرسی شمالی
رهن کامل مغازه شیک
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در طبرسی شمالی
آپارتمان همکف حاشیه خیابان اصلی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در طبرسی شمالی
مغازه ۲۰ متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۵۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در طبرسی شمالی
مغازه ۲۰ متری
واگذاری مغازه پوشاک مردانه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در طبرسی شمالی
واگذاری مغازه پوشاک مردانه
مغازه ، رهن و اجاره ، طبرسی شمالی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در طبرسی شمالی
مغازه ، رهن و اجاره ، طبرسی شمالی
طبرسی شمالی۹ ۱۱۰متردودربندبالاوپایین
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در طبرسی شمالی
طبرسی شمالی۹ ۱۱۰متردودربندبالاوپایین
مغازه 15متر تجاری داعم
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در طبرسی شمالی
مغازه 15متر تجاری داعم
بعدی