رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در طبرسی شمالی مشهد

واگذاری آجیل خشکبار حاشیه بلوار طبرسی

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در طبرسی شمالی
واگذاری آجیل خشکبار حاشیه بلوار طبرسی
۲

کبابی واگذاری.فروش بارهن واجاره معاوضه باماشین

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر طبرسی شمالی
کبابی واگذاری.فروش بارهن واجاره معاوضه باماشین

واگذاری دکور بوتیک +اجناس

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر طبرسی شمالی
واگذاری دکور بوتیک +اجناس
۴

فروش کل ویترین مغازه و واگذاری موبایل فروشی

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در طبرسی شمالی
فروش کل ویترین مغازه و واگذاری موبایل فروشی
۵

مغازه ۴۰ متری با سرویس بهداشتی

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در طبرسی شمالی

مغازه ۳۴ متر

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
دیروز در طبرسی شمالی
مغازه ۳۴ متر
۱

نظام دوست 17 عباس آباد

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در طبرسی شمالی
نظام دوست 17 عباس آباد
۳

واگذاری محصولات فرهنگی تکمیل ومعاوضه باخودرو

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در طبرسی شمالی
واگذاری محصولات فرهنگی تکمیل ومعاوضه باخودرو
۳

مغازه ۲۸ متری رهن و اجاره

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در طبرسی شمالی
مغازه ۲۸ متری رهن و اجاره
۳

مغازه ۲۲متر

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در طبرسی شمالی
مغازه ۲۲متر
۲

واگذاری لوازم میوه فروشی با اجاره مناسب

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در طبرسی شمالی
واگذاری لوازم میوه فروشی با اجاره مناسب
۱

مغازه تازه ساز و بزرگ

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
۳ روز پیش در طبرسی شمالی
مغازه تازه ساز و بزرگ
۲

واگذاری سوپرمارکت شبانه روزی

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در طبرسی شمالی
واگذاری سوپرمارکت شبانه روزی
۳

مغازه۷۵مترطبرسی شمالی۱۷محصل وفایل های مشابه

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک بشکنی در طبرسی شمالی
مغازه۷۵مترطبرسی شمالی۱۷محصل وفایل های مشابه

مغازه روبروی پارک بازی و چند مدرسه

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در طبرسی شمالی
مغازه روبروی پارک بازی و چند مدرسه
۱

مغازه ومنزل ملک تجاری ومسکونی سه طبقه

ودیعه: ۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
اجاره: ۱۱۱,۱۱۱ تومان
۳ روز پیش در طبرسی شمالی
مغازه ومنزل ملک تجاری ومسکونی سه طبقه

مغازه سر دو نبش 16 متری

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور امیررضا سوگندی در طبرسی شمالی
مغازه سر دو نبش 16 متری
۳

مغازه به متراژ ۱۲متر طبرسی۴

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در طبرسی شمالی
مغازه به متراژ ۱۲متر طبرسی۴
۳

ارایشگری

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در طبرسی شمالی
ارایشگری
۲

مغازه 25متری حاشیه طبرسی شمالی

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک غیور در طبرسی شمالی
مغازه 25متری حاشیه طبرسی شمالی
۳

مغازه حاشیه بلوار

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در طبرسی شمالی
مغازه حاشیه بلوار
۲

طبرسی شمالی بابا نظر ۱۸ حسینی محراب ۶۴

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور احمد میرداماد در طبرسی شمالی
طبرسی شمالی بابا نظر ۱۸ حسینی محراب ۶۴
۸

مغازه و انبار ۲۰ متری

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
۵ روز پیش در طبرسی شمالی

واگذاری میوه فروشی

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در طبرسی شمالی
واگذاری میوه فروشی
۴
نمایش آگهی‌ها روی نقشه