رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در پنج تن آل عبا مشهد

۱۷۰متر

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در پنج تن آل عبا
۱۷۰متر
۴

مغازه 15 متر پنجتن 81 ( با کد رهگیری )

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در پنج تن آل عبا
مغازه 15 متر  پنجتن 81  ( با کد رهگیری )
۳

۲۵۰ متر سوله

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر پنج تن آل عبا

اجاره لاین سالن زیبایی

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر پنج تن آل عبا

۱۲۰۰متر سوله صنعتی جهت تولیدوانبار وفروش

ودیعه: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پنج تن آل عبا
۱۲۰۰متر سوله صنعتی جهت تولیدوانبار وفروش
۲۰

مغازه سر چهارراه

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پنج تن آل عبا

سوله نجاری

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در پنج تن آل عبا
سوله نجاری
۹

اجاره مجتمع میکانیکی مغازه

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در پنج تن آل عبا

مغازه حاشیه طبرسی شمالی

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک عرفان در پنج تن آل عبا
مغازه حاشیه طبرسی شمالی
۲

سوله .کارگاه ۵۰۰ متر

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر پنج تن آل عبا
سوله .کارگاه ۵۰۰ متر
۵

سوله اجاره ای برق 100آمپر

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر پنج تن آل عبا
سوله اجاره ای برق 100آمپر
۵

22متر تجاری دائم

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پنج تن آل عبا

مغازه 14 متری، فروش، اجاره

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پنج تن آل عبا
مغازه 14 متری، فروش، اجاره
۵

۱۷۰متر امتیاز اب برق گاز

ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پنج تن آل عبا
۱۷۰متر امتیاز اب برق گاز
۵

کارگاهی انباری تجاری

ودیعه: ۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
اجاره: ۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۲ هفته پیش در پنج تن آل عبا
کارگاهی انباری تجاری
۹

زمین اجاره ای

ودیعه: ۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
اجاره: ۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۲ هفته پیش در پنج تن آل عبا

سوله

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پنج تن آل عبا
سوله
۲

سوله برزش اباد ۴۰۰ متر

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور سجاد خندان نصیری در پنج تن آل عبا

اجاره کارگاه یا سوله صنعتی

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در پنج تن آل عبا
اجاره کارگاه یا سوله صنعتی
۴

مغازه به متراژ20مترهست

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در پنج تن آل عبا
مغازه به متراژ20مترهست
۱

زمین چهل هزار مترمربع کوره آجرپزی قدیمی یاگری است

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در پنج تن آل عبا

سوله 600متری

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در پنج تن آل عبا
سوله 600متری
۶

سوله300متر

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک یعقوبی در پنج تن آل عبا
سوله300متر
۳

مغازه ۱۵ متر

ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در پنج تن آل عبا
نمایش آگهی‌ها روی نقشه