مغازه ۳۱متری تجاری دائم و سرویس بهداشتی

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر رضاییه
مغازه ۳۱متری تجاری دائم و سرویس بهداشتی
۹

اجاره مغازه تجاری نزدیک حرم وحدت

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در رضاییه
اجاره مغازه تجاری نزدیک حرم وحدت
۴

مغازه تجارتی، شهدای فاطمیون14

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رضاییه
مغازه تجارتی، شهدای فاطمیون14
۸

مغازه تجارتی ،شهدای فاطمیون ۱۴

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رضاییه
مغازه تجارتی ،شهدای فاطمیون ۱۴
۷

مغازه نوساز تجاری دایمی به متراژ۳۶مترمربع

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در رضاییه
مغازه نوساز تجاری دایمی به متراژ۳۶مترمربع
۸