رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در سپاد مشهد

مغازه ۲۰متری با دکور الماس شرق
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در سپاد
مغازه ۱۶ متر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در سپاد
مغازه ۱۶ متر
زیر زمین ۲۵۰ متر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در سپاد
مغازه رهن و اجاره
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز در سپاد
مغازه رهن و اجاره
1100متر تجاری دائم /500متر سوله قابل تبدیل
ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در سپاد
1100متر تجاری دائم /500متر سوله قابل تبدیل
واگذاری مغازه پوشاک بانوان
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در سپاد
واگذاری مغازه پوشاک بانوان
دفتر واقع در سپاد در دو طبقه دارای ۳ عدد سردخانه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در سپاد
20 متر مغازه الماس شرق
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۵۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در سپاد
۳۲ متر تجاری دائم چراغچی ۴۹
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در سپاد
۳۲ متر  تجاری دائم چراغچی ۴۹
چهار دیواری ۳۰۰۰متر جاده کلات فرخد
ودیعه: ۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱۱,۱۱۱ تومان
۵ روز پیش در سپاد
مغازه سرقفلی تجاری ۱۴ متر سر دونبش
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در سپاد
مغازه سرقفلی تجاری ۱۴ متر سر دونبش
سوله،سالن،کارگاه،جاده کلات کاظم آباد جنب حاشیه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سپاد
سوله،سالن،کارگاه،جاده کلات کاظم آباد جنب حاشیه
واگذاری 20 متر مغازه، 10 متر بالکن، با اجناس
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سپاد
واگذاری 20 متر مغازه، 10 متر بالکن، با اجناس
سوله ۱۵۰ متر بهداشتی باانشعابات کامل گاز برق
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سپاد
سوله ۱۵۰ متر بهداشتی باانشعابات کامل گاز برق
مغازه اجاره در لاین کودک الماس شرق
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سپاد
مغازه اجاره در لاین کودک الماس شرق
واگذاری آتلیه با درآمد
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سپاد
واگذاری آتلیه با درآمد
واگذاری فروشگاه عینک افتابی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سپاد
واگذاری فروشگاه عینک افتابی
مغازه تجاری الماس شرق سردونبش
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سپاد
مغازه تجاری الماس شرق سردونبش
سوله ۱۴۰متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سپاد
سوله ۱۴۰متری
۲۵ متر مغازه با بالکن
ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در سپاد
رهن و اجاره مغازه تجاری سپاد
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در سپاد
رهن و اجاره مغازه تجاری سپاد
۳۵۰۰متر انبار در خین عرب کشاورز ۱
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در سپاد
خین عرب ( طرح چی) بهار
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در سپاد
سالن سوله جاده کلات
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در سپاد
سالن سوله جاده کلات
بعدی