رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در شهید آوینی مشهد

واگذاری مغازه همراه با اجناس یکجا

ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در شهید آوینی
واگذاری مغازه همراه با اجناس یکجا
۵

واگذاری عطاری

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در شهید آوینی
واگذاری عطاری
۸

یک دربند مغازه تجاری به رهن اجاره داده میشود

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهید آوینی
یک دربند مغازه تجاری به رهن اجاره داده میشود

مغازه 40 متری

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهید آوینی
مغازه 40 متری
۲

مغازه 26 مترگلشهر خیابان خیر آبادی

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهید آوینی

جوازنانوایی دولتی باسهمیه بالا

ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهید آوینی

۴۰ متر مغازه دوطبقه با سوییت کنار بازار ملل

ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شهید آوینی
۴۰ متر مغازه دوطبقه با سوییت کنار بازار ملل
۱۹

واگذاری کارواش

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهید آوینی
واگذاری کارواش
۹

مغازه وخانه

ودیعه: ۱۵,۵۵۵,۵۵۵ تومان
اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهید آوینی

مغازه تجاری دائم ۱۸ متر مربع

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهید آوینی
مغازه تجاری دائم ۱۸ متر مربع
۲

مغازه حدودا ۱۸متر

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
۲ هفته پیش در شهید آوینی
مغازه حدودا ۱۸متر
۲

واگذاری سوپر مارکت

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهید آوینی
واگذاری سوپر مارکت
۱

مغازه21متر می باشد

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهید آوینی
مغازه21متر می باشد
۳

مغازه در بازار ملل

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهید آوینی
مغازه در بازار ملل
۱۰

مغازه ۳۰۰متر

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهید آوینی
مغازه ۳۰۰متر
۶

مغازه ۱۰۰متری همکف و۶۰۰متری تجاری دایم ط اول

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهید آوینی
مغازه ۱۰۰متری همکف و۶۰۰متری تجاری دایم ط اول
۶

اجاره لاین

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید آوینی
اجاره لاین
۱

سوپرمارکت واگذاری

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید آوینی
سوپرمارکت واگذاری
۴

مغازه سوپرمارکت واکذاری

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید آوینی
مغازه سوپرمارکت واکذاری
۴

مغازه تجاری دائم ۲۲۰ متر

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید آوینی

اجاره لاین سالن زیبایی

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهید آوینی
اجاره لاین سالن زیبایی
۳

ملک دارای 50سال سابقه میباشد

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید آوینی
ملک دارای 50سال سابقه میباشد
۵

۵۵ متر مغازه تجاری دائم

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید آوینی
۵۵ متر مغازه تجاری دائم
۱

اجاره لاین سالن زیبایی

ودیعه: رایگان
اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید آوینی
نمایش آگهی‌ها روی نقشه