رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در شهید معقول مشهد

مغازه،۲نبش ۵۲ متر شیک و نوساز با دید مناسب

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهید معقول
مغازه،۲نبش ۵۲ متر شیک و نوساز با دید مناسب
۷

مغازه با پوشاک لباس چک واگذاری

ودیعه: ۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
اجاره: ۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۵ روز پیش در شهید معقول
مغازه با پوشاک لباس چک واگذاری
۱۰

مغازه ۱۲متری تجاری

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شهید معقول
مغازه ۱۲متری تجاری
۲

واگذاری مغازه تعمیرات موبایل و لوازم جانبی

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهید معقول
واگذاری مغازه تعمیرات موبایل و لوازم جانبی
۷

مغازه ۱۱۵متر با۶متر حاشیه

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهید معقول
مغازه ۱۱۵متر با۶متر حاشیه
۷

آپارتمان جهت پزشکان شهرک شهید رجایی

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور جعفر دهقانی محمودآبادی در شهید معقول
آپارتمان  جهت پزشکان شهرک شهید رجایی

مغازه تجاری شهرک شهید رجایی

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور جعفر دهقانی محمودآبادی در شهید معقول

مغازه کوچه حموم

ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهید معقول

مطب برای کار تقریبا ۱۵ تا ۲۰ متر

ودیعه: ۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
اجاره: ۱۱۱,۱۱۱ تومان
۲ هفته پیش در شهید معقول
نمایش آگهی‌ها روی نقشه