رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در وکیل‌آباد مشهد

مغازه/حاشیه وکیل آباد/
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در وکیل‌آباد
۱۰۰متر تجاری/حاشیه وکیل آباد لاین رفت
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در وکیل‌آباد
حاشیه وکیل اباد / لاین رفت / تجاری دائم
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در وکیل‌آباد
همکف حیاط دار مناسب دفترکار/ اداری/مهندسی اول لادن
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در وکیل‌آباد
همکف حیاط دار مناسب دفترکار/ اداری/مهندسی اول لادن
مغازه ۲۲متری/حاشیه‌جلال/قبل‌معلم/
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در وکیل‌آباد
مغازه ۲۲متری/حاشیه‌جلال/قبل‌معلم/
حاشیه لادن /۵۰ متر حیاط اختصاصی
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در وکیل‌آباد
حاشیه وکیل اباد / 300 متری / لاین برگشت
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در وکیل‌آباد
حاشیه وکیل اباد / 300 متری / لاین برگشت
مغازه ۳۵متری حاشه وکیل اباد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در وکیل‌آباد
دفترکار و شرکت برند/۲۵۰متر/حاشیه وکیل آباد
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در وکیل‌آباد
حاشیه وکیل اباد / 307 متری / تجاری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در وکیل‌آباد
مغازه/حاشیه وکیل آباد/مجلل
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در وکیل‌آباد
مغازه/حاشیه وکیل آباد/مجلل
مزون با دکور لوازم واگذار میگردد
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در وکیل‌آباد
مزون با دکور لوازم واگذار میگردد
مغازه تجاری بین حافظ-هاشمیه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در وکیل‌آباد
مغازه ۱۱۰ متری / عرض ۸ / حاشیه وکیل آباد لاین رفت
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در وکیل‌آباد
مغازه ۱۱۰ متری / عرض ۸ / حاشیه وکیل آباد لاین رفت
حاشیه وکیل آباد فقط داروخانه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در وکیل‌آباد
300متر ویلایی دربست دو واحد حاشیه وکیل اباد
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در وکیل‌آباد
300متر ویلایی دربست دو واحد حاشیه وکیل اباد
ویلایی تجاری دربست حاشیه وکیل آباد نوساز مسیر رفت
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در وکیل‌آباد
مغازه ۶۰۰ متر. هفت تیر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در وکیل‌آباد
حاشیه وکیل اباد / 220 متری / لاین رفت
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در وکیل‌آباد
حاشیه وکیل اباد / 220 متری / لاین رفت
حاشیه وکیل اباد / 210 متری / تجاری دائم
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در وکیل‌آباد
حاشیه وکیل اباد / 210 متری / تجاری دائم
رهن کامل مجموعه تخصصی سلامت نزدیک وکیل اباد
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در وکیل‌آباد
رهن کامل مجموعه تخصصی سلامت نزدیک وکیل اباد
40مترمغازه لاین برگشت وکیل آباد
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در وکیل‌آباد
یک واحد مستقل در ساختمان پزشکان
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در وکیل‌آباد
یک واحد مستقل در ساختمان پزشکان
۲۶مترتجاری دائم حاشیه پیروزی سمت رفت
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در وکیل‌آباد
بعدی