رهن و اجاره انواع واحد صنعتی و کشاورزی در کشاورز مشهد

کارگاه سی ان سی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در کشاورز
سوله بهداشتی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در کشاورز
سوله بهداشتی
سالن 3هزار متری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۸ ساعت پیش در کشاورز
انبار دور دیوار
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در کشاورز
سوله ۲۰۰متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در کشاورز
۲۴۰متر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کشاورز
سوله بامحوطه حاشیه کشاورز1
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کشاورز
سوله بامحوطه حاشیه کشاورز1
سوله. انبار. انتهای خین عرب. حسن شهاب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کشاورز
سوله اجاره در کشاورز
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کشاورز
سوله اجاره در کشاورز
سوله300متری جهت انبار
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کشاورز
سوله300متری جهت انبار
انبار 200 متر در کشاورز
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کشاورز
انبار 200 متر در کشاورز
400 متر سوله در خین عرب
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش در کشاورز
400 متر سوله در خین عرب
سوله 300متر کشاورز
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کشاورز
سوله 300متر کشاورز
سوله200متری انبار حسن شهاب
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کشاورز
رهن و اجاره مغازه ۷۰ متری کارگاهی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کشاورز
سوله 450متر جرثقیل سقفی طرحچی 10
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش در کشاورز
سوله 450متر جرثقیل سقفی طرحچی 10
سوله زمین دوردیوار طرحچی20
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کشاورز
سوله زمین دوردیوار طرحچی20
سوله سفاز طرحچی 15
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کشاورز
سوله سفاز طرحچی 15
130 متر سالن کاملا پوشیده اب و برق سه فاز خین عرب
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در کشاورز
سالن مسقف در انتهای طرچی ابتدای روستای گیزی
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در کشاورز
سالن مسقف در انتهای طرچی ابتدای روستای گیزی
900متر سالن کشاورز اب و برق سه فاز
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در کشاورز
انبار ۵۰۰متر طرحچی ۱۹
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش در کشاورز
اجاره زمین
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در کشاورز
سوله۱۲۵متر،سالن،مغازه،
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در کشاورز
سوله۱۲۵متر،سالن،مغازه،
بعدی