رهن و اجاره انواع واحد صنعتی و کشاورزی در سپاد مشهد

زیر زمین ۲۵۰ متر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در سپاد
1100متر تجاری دائم /500متر سوله قابل تبدیل
ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در سپاد
1100متر تجاری دائم /500متر سوله قابل تبدیل
دفتر واقع در سپاد در دو طبقه دارای ۳ عدد سردخانه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در سپاد
چهار دیواری ۳۰۰۰متر جاده کلات فرخد
ودیعه: ۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱۱,۱۱۱ تومان
۵ روز پیش در سپاد
سوله،سالن،کارگاه،جاده کلات کاظم آباد جنب حاشیه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سپاد
سوله،سالن،کارگاه،جاده کلات کاظم آباد جنب حاشیه
سوله ۱۵۰ متر بهداشتی باانشعابات کامل گاز برق
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سپاد
سوله ۱۵۰ متر بهداشتی باانشعابات کامل گاز برق
سوله ۱۴۰متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سپاد
سوله ۱۴۰متری
۳۵۰۰متر انبار در خین عرب کشاورز ۱
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در سپاد
خین عرب ( طرح چی) بهار
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در سپاد
سالن سوله جاده کلات
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در سپاد
سالن سوله جاده کلات
انبار سپاد
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در سپاد
تجاری/سوله500متر/1100متر زمین/مختص نمایندگی
ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در سپاد
تجاری/سوله500متر/1100متر زمین/مختص نمایندگی
بعدی