رهن و اجاره دفترکار و انواع واحد اداری در محله کوثر مشهد

۲۰۰ متر ویلایی حاشیه کوثر شمالی نزدیک مترو
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در محله کوثر
۲۰۰ متر ویلایی حاشیه کوثر شمالی نزدیک مترو
۱۵۰ متر دفتر کار
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله کوثر
۱۵۰ متر دفتر کار
واحد اداری حاشیه کوثر (صفر)
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در محله کوثر
واحد اداری حاشیه کوثر (صفر)
۲۵۰ متر ویلایی دربست/تجاری/کوثر شمالی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله کوثر
۲۰۰متر ویلایی دربست حاشیه کوثر شمالی بازسازی شده
ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در محله کوثر
۲۰۰متر ویلایی دربست حاشیه کوثر شمالی بازسازی شده
ویلایی در بست اوایل کوثر شمالی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در محله کوثر
ویلایی در بست اوایل کوثر شمالی
دفتر کار 180 متر ( حاشیه پیروزی )
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله کوثر
ویلایی تجاری/مخصوص کافی شاپ
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله کوثر
ویلایی دربست اول کوثرشمالی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله کوثر
ویلایی دربست اول کوثرشمالی
اجاره ویلایی کوثرشمالی/مزون،ارایشگاه،کلینیک
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله کوثر
اجاره ویلایی کوثرشمالی/مزون،ارایشگاه،کلینیک
ویلایی ۵۰۰ متری دفتر کار اول کوثر شمالی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در محله کوثر
ویلایی ۵۰۰ متری دفتر کار اول کوثر شمالی
ویلایی حاشیه کوثر ۲۰۰ متر بازسازی صفر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله کوثر
ویلایی حاشیه کوثر ۲۰۰ متر بازسازی صفر
ویلایی دربست در کوثر شمالی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله کوثر
حاشیه بلوار پیروزی (دفترکار -اسناد-مطب)
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله کوثر
ویلایی دوبلکس دربست کوثر شمالی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله کوثر
ویلایی دوبلکس دربست کوثر شمالی
متراژ110متردوخواب
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله کوثر
متراژ110متردوخواب
ویلایی (پزشکی.درمانی) ابتدای کوثرشمالی
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله کوثر
165متر دفتر کار پیروزی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله کوثر
165متر دفتر کار پیروزی
ویلایی دربست کوثر شمالی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله کوثر
ویلایی دربست کوثر شمالی
ویلایی دربست/کوثرشمالی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله کوثر
ویلایی دربست/کوثرشمالی
4 واحد اداری یکجا / پارکینگ / آسانسور
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله کوثر
4 واحد اداری یکجا / پارکینگ / آسانسور
مخصوص مزون و آرایشگاه کوثر شمالی حاشیه
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در محله کوثر
مخصوص مزون و آرایشگاه کوثر شمالی حاشیه
آپارتمان اداری بامتراژ110متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله کوثر
آپارتمان اداری بامتراژ110متر
کوثر شمالی 85 متر اداری یا مسکونی
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ هفته پیش در محله کوثر
کوثر شمالی 85 متر اداری یا مسکونی
بعدی