رهن و اجاره دفترکار و انواع واحد اداری در وکیل‌آباد مشهد

دفتر کار ۱۵۸ متر / مناسب تمامی / حاشیه وکیل آباد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در وکیل‌آباد
دفتر کار ۱۵۸ متر / مناسب تمامی / حاشیه وکیل آباد
۱۶۱ متری دفتر کار / فول / حاشیه وکیل آباد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در وکیل‌آباد
۱۶۱ متری دفتر کار / فول / حاشیه وکیل آباد
اداری/حاشیه وکیل آباد/۱۵۵ متر/دفترکار
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در وکیل‌آباد
۱۷۱ متر ویو ابدی. صفر. سر ۳ نبش فول
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در وکیل‌آباد
۱۷۱ متر ویو ابدی. صفر. سر ۳ نبش فول
100متر حاشیه وکیل آباد70متر حیاط اختصاصی دفترکار
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در وکیل‌آباد
100متر حاشیه وکیل آباد70متر حیاط اختصاصی دفترکار
آپارتمان ۱۳۵ متری / حاشیه بولوار وکیل آباد
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در وکیل‌آباد
آپارتمان ۱۳۵ متری / حاشیه بولوار وکیل آباد
همکف حیاط دار مناسب دفترکار/ اداری/مهندسی اول لادن
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در وکیل‌آباد
همکف حیاط دار مناسب دفترکار/ اداری/مهندسی اول لادن
حاشیه لادن /۵۰ متر حیاط اختصاصی
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در وکیل‌آباد
دفترکار و شرکت برند/۲۵۰متر/حاشیه وکیل آباد
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در وکیل‌آباد
مزون با دکور لوازم واگذار میگردد
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز در وکیل‌آباد
مزون با دکور لوازم واگذار میگردد
300متر ویلایی دربست دو واحد حاشیه وکیل اباد
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در وکیل‌آباد
300متر ویلایی دربست دو واحد حاشیه وکیل اباد
ویلایی تجاری دربست حاشیه وکیل آباد نوساز مسیر رفت
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در وکیل‌آباد
رهن کامل مجموعه تخصصی سلامت نزدیک وکیل اباد
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در وکیل‌آباد
رهن کامل مجموعه تخصصی سلامت نزدیک وکیل اباد
یک واحد مستقل در ساختمان پزشکان
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در وکیل‌آباد
یک واحد مستقل در ساختمان پزشکان
اتاق ۱۵ متری جهت کارزیبایی وکاشت ناخن ومزون
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در وکیل‌آباد
40 متر
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در وکیل‌آباد
40 متر
30 متر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در وکیل‌آباد
30 متر
اجاره محل مناسب دفتر کار
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در وکیل‌آباد
اجاره محل مناسب دفتر کار
۶۵ متر دفتر کار
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در وکیل‌آباد
۶۵ متر دفتر کار
۱۷۷ متر فول امکانات صفر ویو ۳ طرفه حاشیه معلم
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در وکیل‌آباد
۱۷۷ متر فول امکانات صفر ویو ۳ طرفه حاشیه معلم
اتاق کار
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در وکیل‌آباد
اتاق کار
دفترکار/شرکت/۲۵۵متر/حاشیه وکیل آباد/نوساز
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در وکیل‌آباد
ویلایی دربست/حاشیه وکیل آباد/لوکیشن /۴۵۰متربنا
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در وکیل‌آباد
۷۷متر هم کف درب مستقل (گلشن وکیل اباد)
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در وکیل‌آباد
بعدی