رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در بلال مشهد

اپارتمان ۸۰متر یک خواب
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در بلال
منزل دوطبقه ۸۰متر
ودیعه: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در بلال
منزل دوطبقه ۸۰متر
آپارتمان ۸۵متر طبقه همکف راه جدا
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در بلال
اپارتمان ۷۰ متری یک خوابه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بلال
اپارتمان ۷۰ متری یک خوابه
آپارتمان ۷۵ متری طبقه دوم ،یک خواب ،پارکینگ
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بلال
خانه دربست با لوازم کامل زندگی یا بدون لوازم
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در بلال
خانه دربست با لوازم کامل زندگی یا بدون لوازم
آپارتمان ۱۰۰ متر ۲ خوابه
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در بلال
آپارتمان ۱۰۰ متر ۲ خوابه
اپارتمان ۶۵ مترطبقه همکف با امتیاز جدا تمیز مرتب
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در بلال
دو طبقه مجزا
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بلال
100 متر ویلایی بلال 5
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در بلال
اپارتمان 70متری بلال
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بلال
اپارتمان 70متری بلال
ویلایی حیاط دار دو طبقه
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بلال
ویلایی حیاط دار دو طبقه
آپارتمان ۷۰متری بلال
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بلال
آپارتمان ۷۰متری بلال
منزل ویلایی ۱۶۰متری ۲خواب
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بلال
همکف ۵۰ متری، یک خواب، میدان امام حسین (ع)
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بلال
همکف ۵۰ متری، یک خواب، میدان امام حسین (ع)
ویلایی نقلی دربست
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بلال
ویلایی نقلی دربست
رهن کامل خونه دربست
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در بلال
رهن کامل خونه دربست
آپارتمان 110متر دو خوابه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در بلال
آپارتمان 110متر دو خوابه
نیازمتد خونه دانشجویی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در بلال
آپارتمان ۹۰ متری یک خواب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در بلال
آپارتمان ۹۰ متری یک خواب
آپارتمان طبقه اول بیست متری بلال
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در بلال
آپارتمان شیک و تازه ساز
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در بلال
آپارتمان شیک و تازه ساز
طبقه همکف 60متر زیر بنا
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در بلال
بعدی