اپارتمان 130متر یوسف زاده

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۴ ساعت پیش در خواجه ربیع

خانه شیک ومرتب

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در خواجه ربیع
خانه شیک ومرتب
۱۰

ویلایی 90متری حیاط دار...

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در خواجه ربیع
ویلایی 90متری حیاط دار...
۴

آپارتمان،۹۰متر،دوخواب

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
دیروز در خواجه ربیع
آپارتمان،۹۰متر،دوخواب
۱۰

رهن و اجاره یک منزل مسکونی دربست

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در خواجه ربیع
رهن و اجاره یک منزل مسکونی دربست
۶

همکف 75 متر

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در خواجه ربیع

خانه ویلایی دوطبقه دربست نوساز

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در خواجه ربیع
خانه ویلایی دوطبقه دربست نوساز
۸

اپارتمان ۸۰متری رهن کامل

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
پریروز در خواجه ربیع
اپارتمان ۸۰متری رهن کامل
۸

60متری یک‌خوابه رضوان ۹

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
پریروز در خواجه ربیع
60متری یک‌خوابه رضوان ۹
۱۲

آپارتمان ۱۰۵متری دو خوابه

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در خواجه ربیع
آپارتمان ۱۰۵متری دو خوابه
۶

اپارتمان ۷۵ متری یوسف زاده

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خواجه ربیع

طبقه همکف ۱۲۵ متری مهرمادر

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خواجه ربیع

آپارتمان ۸۵متری

ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خواجه ربیع
آپارتمان ۸۵متری
۱۸

آپارتمان شهرک مهرگان رهن کامل

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
مشاور املاک در خواجه ربیع
آپارتمان شهرک مهرگان رهن کامل
۱۰

خانه۱۲۵مترتمیز

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خواجه ربیع
خانه۱۲۵مترتمیز
۶

منزل ویلایی طبقه ۱۴۵ متر بنا

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خواجه ربیع

آپارتمان ۶۰‌متری یک خوابه

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
۴ روز پیش در خواجه ربیع
آپارتمان ۶۰‌متری یک خوابه
۵

آپارتمان فروشی یا اجاره

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در خواجه ربیع
آپارتمان فروشی یا اجاره
۵

اپارتمان 75 متر داری یک اتاق

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در خواجه ربیع
اپارتمان 75 متر داری یک اتاق
۴

خانه۸۵متر شیک

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در خواجه ربیع
خانه۸۵متر شیک
۱۴

منزل دربست ویلایی حاشیه میلان اصلی

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: توافقی
۵ روز پیش در خواجه ربیع

دوطبقه مجزابهمن۲۶بشارت۲۲

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در خواجه ربیع

منزل ویلایی طبقه اول راه جدا حیاط جدا

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۵ روز پیش در خواجه ربیع

رهن و اجاره خانه ویلایی ماشین رو 100 متر فرخد

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در خواجه ربیع
رهن و اجاره خانه ویلایی ماشین رو 100 متر فرخد
۲