رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در رسالت مشهد

ویلایی ۷۵ متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در رسالت
آپارتمان ۸۰متری دوخواب بزرگ
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در رسالت
یک خونه تنها ۲۰ متری بدون اشپزخانه
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در رسالت
خانه کشمیری ۳۸
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ ساعت پیش در رسالت
عاپارتمان ۲۰۰متر، ۲خاب
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در رسالت
ویلایی65متردردوطبقه مجزا ولی امتیازات مشترک
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲۰ ساعت پیش در رسالت
ویلایی ۶۵ متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در رسالت
آپارتمان ۶۰متری یک خوابه طبقه همکف...
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در رسالت
آپارتمان ۶۰متری یک خوابه طبقه همکف...
طبقه همکف جهت انباری
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در رسالت
طبقه همکف جهت انباری
آپارتمان یک خوابه ۸۰متری تمیزامتیازهاجدا
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز در رسالت
آپارتمان یک خوابه ۸۰متری تمیزامتیازهاجدا
مشهد شهرک مهرگان فاز ۱
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در رسالت
مشهد شهرک مهرگان فاز ۱
آپارتمان ۱۰۸ متری نوساز، همکف، فتاح ۱۷
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در رسالت
آپارتمان ۱۰۸ متری نوساز، همکف، فتاح ۱۷
رهن و اجاره آپارتمان
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در رسالت
رهن و اجاره آپارتمان
آپارتمان صد متری رهن واجاره
ودیعه: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در رسالت
خونه100متری دوخابه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری آژانس املاک در رسالت
خونه100متری دوخابه
خونه ۵۰متری، دربست، یک خواب
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در رسالت
خونه ۵۰متری، دربست، یک خواب
75مترطبقه همکف جاده سیمان اسلام اباد
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در رسالت
اپارتمان فوق تمیز کاغذدیواری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در رسالت
اپارتمان اجاره ای شهرک مهرگان
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در رسالت
اپارتمان اجاره ای شهرک مهرگان
آپارتمان طبقه اول کل طبقات ۳ طبقه ۶۵متری
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش در رسالت
آپارتمان طبقه اول کل طبقات ۳ طبقه ۶۵متری
دوواحد آپارتمان صفر،
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در رسالت
ویلایی دربست
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در رسالت
ویلایی دربست
آپارتمان ۸۵ متری یک خواب
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در رسالت
شهرک مهرگان
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در رسالت
شهرک مهرگان
بعدی