رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در عامل مشهد

مغازه تجاری متراژ۲۰ مترحاشیه خیابان عامل
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در عامل
مغازه تجاری متراژ۲۰ مترحاشیه خیابان عامل
مغازه حاشیه حرعاملی
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در عامل
مغازه تجاری متراژ۴۵متردارای بالکن وسرویس بهداستی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در عامل
مغازه تجاری متراژ۲۵مترحاشیه خیابان عامل
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در عامل
۵۵مترتجاری صفر تعبدی ۲
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در عامل
مغازه ۱۳۰مترتجاری دائم بین حرعاملی۶و۸
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در عامل
مغازه ۱۳۰مترتجاری دائم بین حرعاملی۶و۸
مغازه زیر زمین به متراژ ۲۲۰ متر مربع تجاری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در عامل
مغازه تجاری ۵۷ متر مطهری شمالی ۴
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عامل
مغازه 40 متری -نزدیک حاشیه قرنی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عامل
واگزاری مغازه پرده فروشی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عامل
واگزاری مغازه پرده فروشی
اجاره مغازه تجاری موبایل تقاطع قرنی و مجد
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عامل
اجاره مغازه تجاری موبایل تقاطع قرنی و مجد
گاراژ جهت مجتمع خدمات فنی خودرو. ( انبار )
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در عامل
گاراژ جهت مجتمع خدمات فنی خودرو. ( انبار )
واگذاری ملک تجاری ومتراژ۱۲۰متر ودهنه۴متر میباشد
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در عامل
واگذاری ملک تجاری ومتراژ۱۲۰متر ودهنه۴متر میباشد
مغازه ۴۰ متر حاشیه عامل با انبار
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در عامل
مغازه و انبار عامل قرنی ابوطالب کلاهدوز
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در عامل
سردونبش چهار راه میدان بار رو به حرم مطهر رضوی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در عامل
مغازه تجاری۴۰متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ هفته پیش در عامل
مغازه ۲۸ متر میدان ابوطالب
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در عامل
بعدی