رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در قاسم‌آباد (شهرک غرب) مشهد

اجاره ویترین فروش گوشی
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
واگذاری محصولات فرهنگی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
واگذاری محصولات فرهنگی
مغازه 17متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مغازه تجاری واگذارمی گردد
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مغازه تجاری  واگذارمی گردد
واگذاری شوینده و بهداشتی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۴ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
واگذاری شوینده و بهداشتی
۶۰متری مسکونی تجاری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
۶۰متری مسکونی تجاری
مغازه ۲۱ متر (تجاری دائم)
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
واگذاری سوپر مارکت با اجناس و در ا مد
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
واگذاری سوپر مارکت با اجناس و در ا مد
مغازه ۶متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مغازه ۶متری
مغازه ۳۵ متری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۹ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
۳۰متر مغازه سر دو نبش با دید
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
۳۰متر مغازه سر دو نبش با دید
امتیاز کارواش با سابقه ۱۲ ساله+لوازم
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲۰ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
امتیاز کارواش با سابقه ۱۲ ساله+لوازم
امتیاز کارواش با سابقه ۱۲ ساله+لوازم
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲۰ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
امتیاز کارواش با سابقه ۱۲ ساله+لوازم
امتیاز کارواش کوروش +لوازم
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲۰ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
امتیاز کارواش کوروش +لوازم
مغازه ۱۷متر حاشیه فلاحی
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
۲۵ متر تجاری دائم دونبش
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
۲۵ متر تجاری دائم دونبش
با تمام اجناس و دکور ۶۵ملیون
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
با تمام اجناس و دکور ۶۵ملیون
مغازه ۴۰ متری قاسم اباد میعاد
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مغازه شریعتی دو نبش
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مغازه شریعتی دو نبش
مغازه حاشیه شریعتی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مغازه حاشیه شریعتی
مغازه/35 متری/حاشیه شریعتی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مغازه/35 متری/حاشیه شریعتی
واگذاری مغازه اکسسوری و بدلیجات
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مغازه حاشیه شریعتی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مغازه حاشیه شریعتی
مغازه۴۵متری تجاری دایم
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مغازه۴۵متری تجاری دایم
بعدی