رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در هاشمیه مشهد

حاشیه هاشمیه تجاری دائم//27متر//20متر تراس
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در هاشمیه
18متر مغازه با 4متر دهنه هاشمیه قبل از میدان غواص
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در هاشمیه
18متر مغازه با 4متر دهنه هاشمیه قبل از میدان غواص
رستوران۱۰۰۰متری کوثر
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در هاشمیه
مغازه 22متر تجاری دائم، نبش هاشمیه 40
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در هاشمیه
17متر مغازه اول هاشمیه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در هاشمیه
17متر مغازه اول هاشمیه
مغازه/ حاشیه فکوری /تخلیه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در هاشمیه
مغازه ۴۵ متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در هاشمیه
مغازه ۴۵ متر
وگذاری مزون
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در هاشمیه
وگذاری مزون
۱۲۰ متر تجاری دائم ارتفاع ۴ متر بر ۱۰ قبل پیروزی
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در هاشمیه
۱۲۰ متر تجاری دائم ارتفاع ۴ متر بر ۱۰ قبل پیروزی
تقاطع هاشمیه مغازه 250 متری تجاری
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در هاشمیه
تقاطع هاشمیه مغازه 250 متری تجاری
25 متر تجاری + 25 متر انباری /هاشمیه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در هاشمیه
۴۰ متر مغازه بلوارپیروزی.پررفت وامد .تجاری دائم
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در هاشمیه
مغازه ۱۵۰۰متر.وکیل اباد
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در هاشمیه
95متر*تجاری*هاشمیه پیروزی*بازسازی*دهنه5
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در هاشمیه
95متر*تجاری*هاشمیه پیروزی*بازسازی*دهنه5
واگذاری آرایشگاه مردانه در هاشمیه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در هاشمیه
واگذاری آرایشگاه مردانه در هاشمیه
واگذاری محصولات فرهنگی 15 متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در هاشمیه
واگذاری محصولات فرهنگی 15 متر
زیرزمین 300 متری واقع در بلوار هاشمیه
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در هاشمیه
زیرزمین 300 متری واقع در بلوار هاشمیه
مغازه تجاری ۳۰ متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در هاشمیه
مغازه حاشیه هاشمیه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در هاشمیه
مغازه حاشیه هاشمیه
مغازه ۲۸ متری داری تجاری دائم
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در هاشمیه
مغازه ۲۸ متری داری تجاری دائم
مغازه/نوساز/پاخور بالا/دید
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در هاشمیه
واگذاری بوتیک مردانه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش در هاشمیه
30متر تجاری مناسب همه مشاغل.. هاشمیه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در هاشمیه
مغازه/هاشمیه ۵۵/ ۳۰ متری/محله پرتردد
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در هاشمیه
مغازه/هاشمیه ۵۵/ ۳۰ متری/محله پرتردد
بعدی