رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در محله پنج تن مشهد

مغازه 72 متر دونبش نما شیک
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در محله پنج تن
مغازه 72 متر دونبش نما شیک
مغازه 60متر تقریبی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در محله پنج تن
مغازه اجاره ای پنجتن 34
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در محله پنج تن
مغازه اجاره ای پنجتن 34
مغازه اجاره پنج تن ۳۰
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در محله پنج تن
مغازه 15 متر سنگ شده تمیز
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در محله پنج تن
کافه سنتی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در محله پنج تن
کافه سنتی
واگذاری یه باب مغازه ساندویچی
ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله پنج تن
واگذاری یه باب مغازه ساندویچی
واگذاری مغازه سفال فروشی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در محله پنج تن
واگذاری مغازه ساندویچی
ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله پنج تن
واگذاری مغازه ساندویچی
واگذاری عطاری با تمام وسایل و مواد اولیه قنادی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در محله پنج تن
واگذاری عطاری با تمام وسایل و مواد اولیه قنادی
۳۵ متر دارای‌ تمام امتیازات
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله پنج تن
مغازه ۳۵ متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله پنج تن
رستوران
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در محله پنج تن
رستوران
بعدی