رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در راهنمایی مشهد

مغازه مناسب سوپرمارکت و....
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در راهنمایی
مغازه مناسب سوپرمارکت و....
واگذاری پروتیئنی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در راهنمایی
واگذاری پروتیئنی
رهن کامل یک باب مغازه با دو ویترین در برج سلمان
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در راهنمایی
رهن کامل یک باب مغازه با دو ویترین در برج سلمان
120 متر زیرزمین حاشیه راهنمایی تجاری دائم
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در راهنمایی
120 متر زیرزمین حاشیه راهنمایی تجاری دائم
220مترتجاری دائم فلت اوایل راهنمایی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در راهنمایی
۲۲۰ متر تجاری حاشیه راهنمایی/فلت
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در راهنمایی
واگذاری ارایشی با تمام لوازم
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در راهنمایی
۳۸متر منفی یک برج تجاری اداری سلمان دو نبش
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در راهنمایی
۳۸متر منفی یک برج  تجاری اداری سلمان دو نبش
مغازه حاشیه راهنمایی 135متر
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در راهنمایی
مغازه ۲۳متری ۲نبش .مجتمع سلمان با
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در راهنمایی
اپارتمان اداری ابتدا راهنمایی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در راهنمایی
مغازه 24 متری راهنمایی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در راهنمایی
مغازه 24 متری راهنمایی
مغازه 20 متری برج سلمان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در راهنمایی
واگذاری گالری با کلیه اجناس
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در راهنمایی
واگذاری گالری با کلیه اجناس
بعدی