رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در تربت حیدریه مشهد

واگزاری مغازه موبایل وجانبی
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در تربت حیدریه
مغازه حدود ۵۰ متر ( قابل تقسیم به دو مغازه)
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تربت حیدریه
مغاره تجاری ۲۲متر ،
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تربت حیدریه
مغاره تجاری ۲۲متر ،
مغازه 20 متر
ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تربت حیدریه
۴۰مترمغازه با۲۰۰۰مترزمین دیوارشده
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تربت حیدریه
مغازه ۲۰ متری
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در تربت حیدریه
مغازه درتربت حیدریه
ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در تربت حیدریه
اجاره جهت باشگاه آرایشگاه هایپر مارکت و...
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
مغازه ۳۰ متر باغسلطانی ۱۷ رونبش
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
مغازه .۵۵متر مربع
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
مغازه 33 متری رهن و اجاره
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تربت حیدریه
مغازه تربت حیدریه کاشانی
ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تربت حیدریه
مغازه تربت حیدریه کاشانی
گاراژ
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در تربت حیدریه
گاراژ
واگزاری مغازه موبایل وجانبی
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تربت حیدریه
واگزاری مغازه موبایل وجانبی
مغازه تجاری 55 متر بزرگ و مرکز شهر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در تربت حیدریه
مغازی 40 متری در حاشیه جاده
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در تربت حیدریه
مغازه اجاره ای
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در تربت حیدریه
مغازه اجاره ای
مغازه تربت حیدریه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در تربت حیدریه
مغازه اجاره ای 38متر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در تربت حیدریه
انبار ۲۱ متری
ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در تربت حیدریه
مغازه اجاره ای داخل شهر ،حاشیه خ سلیمانی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در تربت حیدریه
واگذاری مغازه با کلیه وسایل
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ هفته پیش در تربت حیدریه
واگذاری مغازه با کلیه وسایل
بعدی