اجاره روزانه و کوتاه مدت در آیت الله خامنه‌ای مشهد

سوئیت نزدیک حرم ماهانه
اجاره روزانه: ۴۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در آیت الله خامنه‌ای
سوئیت نزدیک حرم  ماهانه
اجاره سوییت
اجاره روزانه: ۷۰,۰۰۰ تومان
دیروز در آیت الله خامنه‌ای
اجاره سوییت
رزرو هتل و اتاق
اجاره روزانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در آیت الله خامنه‌ای
اجاره باغ ویلا .استخر داخل ،چهارفصل ،شاهنامه
اجاره روزانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در آیت الله خامنه‌ای
اجاره باغ ویلا .استخر داخل ،چهارفصل ،شاهنامه
سوئیت آپارتمان مهدی
۵ روز پیش در آیت الله خامنه‌ای
سوئیت آپارتمان مهدی
سوییت،هتل آپارتمان،اجاره
اجاره روزانه: ۶۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آیت الله خامنه‌ای
سوییت،هتل آپارتمان،اجاره
نزدیک سوییت آپارتمان به حرم مطهر
اجاره روزانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در آیت الله خامنه‌ای
نزدیک  سوییت آپارتمان به حرم مطهر
سوئیت پارمیس
اجاره روزانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در آیت الله خامنه‌ای
سوئیت /هتل اپارتمان
۲ هفته پیش در آیت الله خامنه‌ای
سوئیت /هتل اپارتمان
آپارتمان پایتخت
اجاره روزانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در آیت الله خامنه‌ای
آپارتمان پایتخت
سوئیت آپارتمان
اجاره روزانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در آیت الله خامنه‌ای
سوئیت آپارتمان
منزل مسکونی جهت زوار
۳ هفته پیش در آیت الله خامنه‌ای
منزل مسکونی جهت زوار
هتل اپارتمان سورنا امام رضا یک نزدیک حرم شیک .
اجاره روزانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در آیت الله خامنه‌ای
هتل اپارتمان سورنا امام رضا یک نزدیک حرم شیک .
بعدی