اجاره روزانه و کوتاه مدت در امام رضا مشهد

هتل اپارتمان در مشهد

بیش از ۵ اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در امام رضا
هتل اپارتمان در مشهد
پله

منزل شخصی دوخوابه مبله خیابان امام رضا

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
نردبان شدهدر امام رضا
منزل شخصی دوخوابه مبله خیابان امام رضا
پله

هتل سوئیت نزدیک حرم تمیز باپارکینگ سوییت ورود امشب

۲ اتاق, تا ۱۴ نفر
از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر امام رضا
هتل سوئیت نزدیک حرم تمیز باپارکینگ سوییت ورود امشب
۵

اجاره سوئیت نوسازبدون‌واسطه نزدیک حرم با پارکینگ

۱ اتاق, تا ۷ نفر
نردبان شدهدر امام رضا
اجاره سوئیت نوسازبدون‌واسطه نزدیک حرم با پارکینگ
۶

اجاره هتل سوییت آپارتمان نزدیک حرم با پارکینگ

۱ اتاق, تا ۴۳ نفر
از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در امام رضا
اجاره هتل سوییت آپارتمان نزدیک حرم با پارکینگ
۲۰

اجاره ورزو هتل آپارتمان تمیز نزدیک حرم

۱ اتاق, تا ۸ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر امام رضا
اجاره ورزو هتل آپارتمان تمیز نزدیک حرم
۱۰

اجاره هتل اپارتمان و سوییت فول پارکینگ نزدیک حرم

۱ اتاق, تا ۹ نفر
از ۱۲۵,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر امام رضا
اجاره هتل اپارتمان و سوییت فول پارکینگ نزدیک حرم
۴

سویت شخصی دربست

۱ اتاق, تا ۲ نفر
نردبان شدهدر امام رضا
سویت شخصی دربست
۵

سوییت سوئیت اپارتمان دوخواب منزل هتل اجاره روزانه

۲ اتاق, تا ۸ نفر
از ۸۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر امام رضا
سوییت سوئیت اپارتمان  دوخواب منزل هتل اجاره روزانه
۱۱

اجاره باغ ویلا استخر آبگرم فرح آباد شاندیز

۳ اتاق, تا ۶ نفر
از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر امام رضا
اجاره باغ ویلا استخر آبگرم فرح آباد شاندیز
۱۴

اجاره سوییت...

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۷۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر امام رضا
اجاره سوییت...
۱۶

اجاره سوییت مبله...

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر امام رضا
اجاره سوییت مبله...
۷

سوییت تمیز پیاده ۵ دقیقه تاحرم کوچه سرشور امام رضا

بدون اتاق, تا ۴ نفر
از ۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در امام رضا
سوییت تمیز پیاده ۵ دقیقه تاحرم کوچه سرشور امام رضا
۱۱

سوییت وآپارتمان اجاره ای آبا مجهز

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در امام رضا
سوییت وآپارتمان اجاره ای آبا مجهز
۸

باغ ویلا استخر ابگرم شاندیز فرح اباد

۲ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر امام رضا
باغ ویلا استخر ابگرم شاندیز فرح اباد
۱۸

سوئیت سوییت سویت

بیش از ۵ اتاق, تا ۷۵ نفر
نردبان شدهدر امام رضا
سوئیت سوییت سویت
۱۴

هتل آپارتمان آبا نزدیک حرم

۲ اتاق, تا ۲۰ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در امام رضا
هتل آپارتمان آبا نزدیک حرم
۱۳

هتل آپارتمان آبا درخدمت زائران

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در امام رضا
هتل آپارتمان آبا درخدمت زائران
۷

رزرو و اجاره سوئیت،هتل آپارتمان در مشهد اطراف حرم

۱ اتاق, تا ۸ نفر
از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر امام رضا
رزرو و اجاره سوئیت،هتل آپارتمان در مشهد اطراف حرم
۱۶

هتل آپارتمان آبا

۲ اتاق, تا ۲۰ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در امام رضا
هتل آپارتمان آبا
۹

اجاره واحد اپارتمان مبله شیک نزدیک حرم مطهر

۲ اتاق, تا ۳۶ نفر
نردبان شدهدر امام رضا
اجاره واحد اپارتمان مبله شیک نزدیک حرم مطهر
۱۰

هتل آپارتمان گلایول همراه غذا

بیش از ۵ اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
از ۵۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر امام رضا
هتل آپارتمان گلایول همراه غذا
۹

اجاره روزانه و ماهانه هتل اپارتمان

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۹۰۰ تومان
نردبان شدهدر امام رضا
اجاره روزانه و ماهانه هتل اپارتمان
۱۴

هتل آپارتمان آبا مجهز باتمام امکانات*/

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در امام رضا
هتل آپارتمان آبا مجهز باتمام امکانات*/
۸
نمایش آگهی‌ها روی نقشه