رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در ۱۷ شهریور مشهد

خانه ویلایی ۴۰ متر یک خوابه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ۱۷ شهریور
آپارتمان اوایل چمن
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در ۱۷ شهریور
آپارتمان اوایل چمن
ویلایی 110 متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ۱۷ شهریور
ویلایی 110 متر
ویلایی رهن کامل
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در ۱۷ شهریور
ویلایی رهن کامل
زیرزمین ۱۵۰متر جهت انباریا تولیدی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ۱۷ شهریور
زیرزمین ۱۵۰متر جهت انباریا تولیدی
طبقه همکف۱۱۰متر۲خوابه تخلیه بدون مالک
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ۱۷ شهریور
طبقه همکف۱۱۰متر۲خوابه تخلیه بدون مالک
۲طبقه دربستی بلوارچمن
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ۱۷ شهریور
خانه ویلایی دربستی 170 متری ( )
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در ۱۷ شهریور
خانه ویلایی دربستی 170 متری (  )
خانه ویلایی رهن کامل چهنو
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در ۱۷ شهریور
خانه ویلایی رهن کامل چهنو
80 متر دوطبقه 4 اطاق دو اشپزخانه حیاط فقط خانواده
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ۱۷ شهریور
80 متر دوطبقه 4 اطاق دو اشپزخانه حیاط فقط خانواده
ویلایی ۲۵۰ متری دربست رهن واجاره (درخشان )
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ۱۷ شهریور
ویلایی  ۲۵۰ متری دربست  رهن واجاره (درخشان )
ویلایی۶۰ متر فدائیان۱۹
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ۱۷ شهریور
منزل ویلایی درسه طبقه
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در ۱۷ شهریور
رهن منزل ویلایی دوطبقه دربست
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ۱۷ شهریور
رهن منزل ویلایی دوطبقه دربست
اجاره یک واحد خانه در مجتمع دو واحدی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ۱۷ شهریور
اجاره یک واحد خانه در مجتمع دو واحدی
منزل ویلایی سه طبقه هفده شهریور ۶۰۰ متر مجموع
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ۱۷ شهریور
زیرزمین انبار کارگاه ۱۷ شهریور
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ۱۷ شهریور
زیرزمین انبار کارگاه ۱۷ شهریور
ویلایی دوطبقه مجزا
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ۱۷ شهریور
ویلایی دوطبقه مجزا
طبقه58مترى
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ۱۷ شهریور
ویلایی دربست در ۲ طبقه
ودیعه: ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در ۱۷ شهریور
ویلایی دربست در ۲ طبقه
ویلایی،انبار،همکف،200متر دربست
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در ۱۷ شهریور
ویلایی،انبار،همکف،200متر دربست
یک طبقه دربست انبار۳۳۰متری نسترن۲۲تخلیه جهت انبار
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در ۱۷ شهریور
یک طبقه دربست انبار۳۳۰متری نسترن۲۲تخلیه جهت انبار
ویلایی دربست۱۷۰متری۲طبقه از همکف مستقل بازسازی شده
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در ۱۷ شهریور
ویلایی دربست۱۷۰متری۲طبقه از همکف مستقل بازسازی شده
منزل ویلایی جنوبی جهت انباریاکارگاه تولیدی
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ هفته پیش در ۱۷ شهریور
منزل ویلایی جنوبی جهت انباریاکارگاه تولیدی
بعدی